وبلاگ

مراحل و شرایط صدور کارت بازرگانی چیست

مراحل و شرایط صدور کارت بازرگانی چیست

۱:کارت بازرگانی برای ثبت نام و علائم تجاری لاتین کار برد دارد. ۲:از طریق کارت بازرگانی می توان به انجام اموری مانند واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در مناطق ازاد اشاره کرد. ۳:ثبت سفارشات و ترخیص کالا با داشتن کارت بازرگانی امکان پذیر می باشد.   شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی  Read more about مراحل و شرایط صدور کارت بازرگانی چیست[…]

چرا کارت بازرگانی؟

چرا کارت بازرگانی؟

چرا کارت بازرگانی؟ کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن چه شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امورات تجارت خارجی بپردازد. براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجرا است، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال بوده و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکورRead more about چرا کارت بازرگانی؟[…]

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی: صادرات و واردات هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرط آن کهRead more about مزایای کارت بازرگانی[…]