وبلاگ

تغییر حوزه ثبتی

تغییر حوزه ثبتی

هر شرکت پس از ثبت می بایست ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس،به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی حداکثر دو هفته می باشد. پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حسابRead more about تغییر حوزه ثبتی[…]

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت: ثبت شرکت به دلایل زیادی صورت می گیرد که می توان به اعتباری که به آن داده می شود اشاره کرد. همچنین مراحل ثبت شرکت باعث شده تا شرکت ها یا افراد دیگری که قصد همکاری با شرکت مذکور را دارند، راحت تر به آن ها اعتماد کرده و موجب همکاری گردد.Read more about مراحل ثبت شرکت[…]

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی: شرکت های تعاونی شرکت هایی می باشند که توسط اشخاص حقیقی با هدف کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه شرکای شرکت و تامین نیاز های آن ها می باشد. شرکت های تعاونی برای تولید و پخش در جهت اهداف قانون بخش تعاونی شکل می گیرد و اغلب در شرایط اقتصادی نامساعدRead more about ثبت شرکت تعاونی[…]