وبلاگ

انتخاب نام شرکت

انتخاب نام شرکت

انتخاب نام شرکت: در مراحل ثبت شرکت موسسین باید نام شرکت خود را انتخاب کنند. نام شرکت یکی مهم ترین موارد در ثبت شرکت می باشد. لازم است بدانید نام شرکت باید دارای ریشه ی فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود. در کشور ایران با پشتوانه ی قویRead more about انتخاب نام شرکت[…]

مشکلات ثبت شرکت

مشکلات ثبت شرکت

مشکلات ثبت شرکت: امروزه شاهد افزایش شرکت های مختلفی هستیم که هر یک از آن ها در زمینه متفاوتی ثبت می شوند و فعالیت خود را نیز آغاز می کنند. این موضوع باعث رشد اقتصاد کشور شده و به همین جهت بدلیل افزایش ایجاد شرکت های مختلف، نیاز به سازمانی جهت ثبت آن ها بنامRead more about مشکلات ثبت شرکت[…]