وبلاگ

ثبت شرکت کنسرسیوم

ثبت شرکت کنسرسیوم

کنسرسیوم (Consortium) به اتحاد دو یا چند شرکت برای شرکت در مناقصه یک پروژه معین (ساخت نیروگاه) گفته می شود، که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه در قالب قرارداد با کارفرما و بر اساس شرایط مورد توافق بین اعضاء کنسرسیوم انجام می شود. تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت جداگانه حقوقی نیستRead more about ثبت شرکت کنسرسیوم[…]

ثبت شرکت جوینت ونچر

ثبت شرکت جوینت ونچر

جوینت ونچر (Joint Venture) یا مشارکت انتفاعی،به یک واحد تجاری مشترک گفته می شود که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای هدف مشخص تجاری،مالی،یا فنی ایجاد می شود.به بیانی دیگر،جوینت ونچر،به اتحاد چند شرکت یا فرد و یا ترکیبی از آن ها جهت انجام فعالیت مشخص گفته می شود،بدون اینکه مدت معینی برایش درRead more about ثبت شرکت جوینت ونچر[…]

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت چیست

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت چیست

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت : کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل ) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند آدرس و کد پستی شرکت سمت اعضای جدید و قدیم Read more about مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت چیست[…]

ثبت برند بین المللی

ثبت برند بین المللی

به منظور تسهیل روند ثبت بین المللی و حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ، سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.این سیستم شامل دو معاهده است:موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه مشترک. از مزایای ثبت بینRead more about ثبت برند بین المللی[…]

وکیل دعاوی وصول مطالبات

وکیل دعاوی وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات در قانون و در زبان حقوقی به اخذ و کارسازی دیون مالی از مدیون در حق دائن تعبیر گشته است. شاید در نگاه اول وصول مطالبات عملی ساده و غیر تخصصی به نظر آید و هر شخص با اندیشه به این امر که بدون داشتن تخصص و اطلاعات حقوقی می تواند مطالباتRead more about وکیل دعاوی وصول مطالبات[…]