وبلاگ

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام: ثبت شرکت سهامی عام نوع بخصوص و منحصر بفرد شرکت های بزرگ است که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و وجوه مشخص شده را به حسابRead more about مراحل ثبت شرکت سهامی عام[…]

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : شرکت های سهامی خاص شرکت های بازرگانی هستند که همه سرمایه آن ها صرفاً توسط موسسین تامین شده است و سرمایه آن به سهام نیز تقسیم شده و مسئولیت سهامداران(صاحبان سهام) محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد. ثبت شرکت سهامی خاص در حقوق ایران مانند ثبت شرکت سهامیRead more about ثبت شرکت سهامی خاص[…]

چگونه میتوانم یک شرکت ثبت کنم

چگونه میتوانم یک شرکت ثبت کنم

برابربا قوانین جمهوری اسلامی ایران هشت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و مسئولیتهایی که در هر یک از این شرکتها، متوجه شرکا می باشد، تصمیم به تاسیس یکی از این انواع شرکت می گیرند. انواع شرکت عبارت است ازRead more about چگونه میتوانم یک شرکت ثبت کنم[…]

تغییر حوزه ثبتی

تغییر حوزه ثبتی

هر شرکت پس از ثبت می بایست ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس،به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی حداکثر دو هفته می باشد. پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حسابRead more about تغییر حوزه ثبتی[…]

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت: ثبت شرکت به دلایل زیادی صورت می گیرد که می توان به اعتباری که به آن داده می شود اشاره کرد. همچنین مراحل ثبت شرکت باعث شده تا شرکت ها یا افراد دیگری که قصد همکاری با شرکت مذکور را دارند، راحت تر به آن ها اعتماد کرده و موجب همکاری گردد.Read more about مراحل ثبت شرکت[…]

وجوه تمایز شرکت های تجاری و مدنی در حقوق ایران

وجوه تمایز شرکت های تجاری و مدنی در حقوق ایران

همان طور که می دانیم مبحث شرکت و ثبت شرکت از مباحث بسیار مهم در ارتباط با حقوق مدنی و تجاری می باشد. در عین حال شناخت کافی از مفهوم این مهم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن نیز، نیازمند شناخت ماهیت شرکت می باشد. در این مقاله به شناخت ماهیت حقوقی شرکتRead more about وجوه تمایز شرکت های تجاری و مدنی در حقوق ایران[…]

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی: شرکت های تعاونی شرکت هایی می باشند که توسط اشخاص حقیقی با هدف کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه شرکای شرکت و تامین نیاز های آن ها می باشد. شرکت های تعاونی برای تولید و پخش در جهت اهداف قانون بخش تعاونی شکل می گیرد و اغلب در شرایط اقتصادی نامساعدRead more about ثبت شرکت تعاونی[…]

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری: موسسه غیر تجاری موسسه ای است که اشخاص حقوقی در زمینه امور خدماتی مشغول به کار هستند و برخلاف شرکت های دیگر، جنبه تجارتی ندارند. این موسسه های غیر تجاری همانند شرکت های دیگر که نیاز به ثبت شرکت دارند و باید مراحل ثبت شرکت را طی کنند، موسسه های غیرتجاریRead more about ثبت موسسه غیر تجاری[…]

انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت: در مراحل ثبت شرکت، برای هر شرکت اعم از شرکت های مختلف، نیاز به انتخاب یک مدیر جهت مدیریت از بین سهامداران بسیار ضروری است. در ثبت شرکت سهامی خاص یا عام نیز باید از میان سهام داران این شرکت های سهامی هیئت مدیره ای انتخاب شود. در قانون تجارتRead more about انتخاب مدیر در ثبت شرکت[…]

چطور می توان یک شرکت ثبت کرد؟

چطور می توان یک شرکت ثبت کرد؟

چطور می توان یک شرکت ثبت کرد؟: ثبت شرکت فرایندی است که طی آن اشخاص حقوقی یا حقیقی قراردادی بین خود امضاء می کنند که در بر گیرنده قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث می باشد. امروزه در دنیای کسب و کار، برندها با ارزش ترین سرمایه معنوی یک سازمانRead more about چطور می توان یک شرکت ثبت کرد؟[…]