وبلاگ

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ساده‌ترین ومتداول ترین  نوع شرکت است که بین دو یا چند نفر به منظور  انجام کارهای بازرگانی  مانند  خرید و فروش ، فعالیت‌های خدماتی، ساختمانی و… در ابعاد کوچک تشکیل می‌شود. این نوع از شرکت‌ به این جهت با مسئولیت محدود نامیده می‌شود که برخلاف شرکت‌های تضامنی، مسئولیت هر یک از شرکاء درRead more about ثبت شرکت با مسئولیت محدود[…]

تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود: در شرکت هایی با مسئولیت محدود، ممکن است شرکا قصد گرفتن تصمیماتی در رابطه با موضوعات مخلتفی در شرکت داشته باشد. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود، شرکا حق تصمیم گیری در رابطه با شرکت را دارند. این موضوعات می تواند در رابطه با اعطای اختیاراتی به مدیرRead more about تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود[…]