وبلاگ

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock) شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. (ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شرکت سهامی شرکتیست تجاری هرچند موضوع فعالیت آن امور تجاری نباشد. در این نوع از شرکت باید تمام سرمایه هنگام تایس توسط موسسین تامینRead more about شرکت سهامی خاص[…]

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : شرکت های سهامی خاص شرکت های بازرگانی هستند که همه سرمایه آن ها صرفاً توسط موسسین تامین شده است و سرمایه آن به سهام نیز تقسیم شده و مسئولیت سهامداران(صاحبان سهام) محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد. ثبت شرکت سهامی خاص در حقوق ایران مانند ثبت شرکت سهامیRead more about ثبت شرکت سهامی خاص[…]

انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت: در مراحل ثبت شرکت، برای هر شرکت اعم از شرکت های مختلف، نیاز به انتخاب یک مدیر جهت مدیریت از بین سهامداران بسیار ضروری است. در ثبت شرکت سهامی خاص یا عام نیز باید از میان سهام داران این شرکت های سهامی هیئت مدیره ای انتخاب شود. در قانون تجارتRead more about انتخاب مدیر در ثبت شرکت[…]

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی: سهم قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی بوده است که متعلق به سهامدار آن بوده و مشخص کننده میزان مشارکت، منافع و تعهدات صاحب سهم است. در صورتی که یک شرکت دارای ده هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ده هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه یکRead more about انواع سهام در شرکت های سهامی[…]

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

در ثبت شرکت پیمانکاری ، پیمان کار مجموعه ای حقیقی یا حقوقی است که با قراردادی مسئولیت انجام اموری نظیر تهیه، نصب، اجرا، ساخت، حمل و … را می پذیرد. باید به این نکته دقت داشت که در مواردی شرکت طرف قرارداد، ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می کند. مفاد قرارداد بینRead more about ثبت شرکت پیمانکاری[…]

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

همانطور که پیش تر گفته شده بود، سهام سهم هر یک از اعضای شرکای شرکت های سهامی می باشد. همچنین در مورد انواع سهام نیز صحبت شده بود. پیش از ثبت شرکت در مراحل ثبت شرکت اساسنامه آن شرکت مشخص می شود. در اساسنامه مسائلی همچون قوانین سهام شرکت نیز معین می گردد. در صورتیRead more about تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس[…]

نحوه انتقال سهام با نام

نحوه انتقال سهام با نام

در نحوه انتقال سهام با نام در قانون تجارت اینطور استنباط می شود که در شرکت های سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار توسط بانک ها عرضه می شود یا اینکه اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه برای فروش سهام خود اقدام کنند. در این صورتRead more about نحوه انتقال سهام با نام[…]

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی: همانطور که از نام این نوع از ثبت شرکت مشخص است، سرمایه آن ها به قطعات سهام تبدیل شده و افرادی که دارای سهام هستند به اندازه مبلغ اسمی سهام خود مسئول دیون و قروض شرکت هستند. شرکت های سهامی حتما باید دارای سهامدار باشند و محبوب ترین شرکت هایRead more about نکات مهم ثبت شرکت سهامی[…]

بازرسی شرکت های سهامی

بازرسی شرکت های سهامی

بازرسی شرکت های سهامی: شرکت های سهامی ثبت شرکت هایی هستند که در آن ها سهامداران سهام شرکت را طبق قوانینی که در اساسنامه آن شرکت نوشته می شود بین خود بصورت توافقی تقسیم می کنند. شرکت های سهامی دارای مدیرعامل، موسس، سهامدار، شرکا و … هستند که حداقل برای ثبت شرکت سهامی باید دوRead more about بازرسی شرکت های سهامی[…]