وبلاگ

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام: ثبت شرکت سهامی عام نوع بخصوص و منحصر بفرد شرکت های بزرگ است که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و وجوه مشخص شده را به حسابRead more about مراحل ثبت شرکت سهامی عام[…]

انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت: در مراحل ثبت شرکت، برای هر شرکت اعم از شرکت های مختلف، نیاز به انتخاب یک مدیر جهت مدیریت از بین سهامداران بسیار ضروری است. در ثبت شرکت سهامی خاص یا عام نیز باید از میان سهام داران این شرکت های سهامی هیئت مدیره ای انتخاب شود. در قانون تجارتRead more about انتخاب مدیر در ثبت شرکت[…]

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی: سهم قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی بوده است که متعلق به سهامدار آن بوده و مشخص کننده میزان مشارکت، منافع و تعهدات صاحب سهم است. در صورتی که یک شرکت دارای ده هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ده هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه یکRead more about انواع سهام در شرکت های سهامی[…]

اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت

اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت

به مراجعه عموم مردم جهت تامین قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تایسی آن را اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت می گویند. به جهت این که سهام یک شرکت از طرف خریداران تعهد شود، آن ها باید ورقه ای را به نام “ورقه تعهد سهم” که حاکی از پذیرش قبول و تعهد پرداخت بهای سهمRead more about اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت[…]

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

همانطور که پیش تر گفته شده بود، سهام سهم هر یک از اعضای شرکای شرکت های سهامی می باشد. همچنین در مورد انواع سهام نیز صحبت شده بود. پیش از ثبت شرکت در مراحل ثبت شرکت اساسنامه آن شرکت مشخص می شود. در اساسنامه مسائلی همچون قوانین سهام شرکت نیز معین می گردد. در صورتیRead more about تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس[…]