وبلاگ

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسولیت محدود پس از شرکتهای سهامی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در کشور ایران می باشند. تعریف قانونی شرکت با مسئولیت محدود: ماده ی ۹۴ قانون تجارتشرکت با مسئولیت محدود را اینگونه تعریف کرده است: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیلRead more about شرکت با مسئولیت محدود[…]

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ساده‌ترین ومتداول ترین  نوع شرکت است که بین دو یا چند نفر به منظور  انجام کارهای بازرگانی  مانند  خرید و فروش ، فعالیت‌های خدماتی، ساختمانی و… در ابعاد کوچک تشکیل می‌شود. این نوع از شرکت‌ به این جهت با مسئولیت محدود نامیده می‌شود که برخلاف شرکت‌های تضامنی، مسئولیت هر یک از شرکاء درRead more about ثبت شرکت با مسئولیت محدود[…]

ویژگی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ویژگی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ویژگی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود: ویژگی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود را می توان در دسته ثبت شرکت های تجاری قرار داد. شرکت با مسئولیت محدود یکی از ساده ترین نوع شرکت است که بین چند نفر به جهت انجام کارهای بازرگانی مثل خرید و فروش، فعالیت های خدماتی، ساختمای و …Read more about ویژگی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود[…]

تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود

تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود: در شرکت هایی با مسئولیت محدود، ممکن است شرکا قصد گرفتن تصمیماتی در رابطه با موضوعات مخلتفی در شرکت داشته باشد. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود، شرکا حق تصمیم گیری در رابطه با شرکت را دارند. این موضوعات می تواند در رابطه با اعطای اختیاراتی به مدیرRead more about تصمیمات جمعی در شرکت با مسئولیت محدود[…]

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود: مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود، مسائل بسیار مهمی است که باید پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود با آن ها دقت کرد. وقتی با مسئولیت محدود ثبکت شرکت صورت میگیرد، این امتیاز برای شرکا که مسئولیت هر یک از آن ها در عملیات شرکت به آورده آنRead more about مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود[…]

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود دارای خصوصیت های شرکت های شخصی و سرمایه ای را دارد. این ویژگی ها و خصوصیات باعث شده تا قانون گذار مجبور شود برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن به بقیه شرکای شرکت سهامی دارد، اینRead more about منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود[…]

نکات مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکات مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکات مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود ساده‌ ترین و متداول ترین نوع شرکت است که بین دو یا چند نفر به منظور انجام کارهای بازرگانی  مانند خرید و فروش، فعالیت‌ های خدماتی، ساختمانی و… در ابعاد کوچک تشکیل می‌شود. این نوع از شرکت‌ به این جهت با مسئولیت محدود نامیده می‌شود کهRead more about نکات مهم ثبت شرکت با مسئولیت محدود[…]