وبلاگ

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت

شخصیت حقوقی در ثبت شرکت: همانطور که می دانید اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو می توانند اقدام به ثبت شرکت کرده و مراحل ثبت شرکت را همانند یکدیگر پشت سر گذارند. اشخاص حقیقی افراد عادی هستند که تابحال فعالیت تجاری نداشته اند، اما اشخاص حقوقی افرادی هستند که فعالیت های تجاری مثل ثبت شرکتRead more about شخصیت حقوقی در ثبت شرکت[…]