وبلاگ

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی: سهم قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی بوده است که متعلق به سهامدار آن بوده و مشخص کننده میزان مشارکت، منافع و تعهدات صاحب سهم است. در صورتی که یک شرکت دارای ده هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ده هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه یکRead more about انواع سهام در شرکت های سهامی[…]

اوراق قرضه

اوراق قرضه

طبق قانون تجارت، اوراق قرضه ورقه(برگه) قابل معامله ای است که پس از ثبت شرکت، معرف دارای مبلغی وام بوده که با بهره معین که همه آن یا جزئی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. علاوه بر شرکت های سهامی عام، طبق قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، شهرداریها، موسسات وابسته بهRead more about اوراق قرضه[…]