وبلاگ

حساب های شرکت

حساب های شرکت

حساب های شرکت: پیش از ثبت شرکت و در مراحل ثبت شرکت باید حساب هایی جداگانه مخصوص شرکت ایجاد کرد. این حساب ها توسط موسسین ایجاد می شوند و در مجامع عمومی نیز مورد بررسی قرار می گیرد که به آن ها نیز سال مالی می گویند. هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سالRead more about حساب های شرکت[…]

تغییرات در سرمایه شرکت

تغییرات در سرمایه شرکت

تغییرات در سرمایه شرکت: هنگامی که مجموعه ای قصد دارد تا فعالیت خود را گسترده تر کند، قطعاً به سراغ ثبت شرکت خواهد رفت. از این طریق تمام امور کاملا قانونی با پشتوانه ای قوی صورت می گیرد. قطعاً افرادی که شرکت خود را ثبت می کنند و شروع به فعالیت می کنند، در شرکتRead more about تغییرات در سرمایه شرکت[…]

ثبت تغییرات سرمایه شرکت

ثبت تغییرات سرمایه شرکت

شرکت هایی اعم از شرکت های سهامی خاص یا عام، پیش از ثبت شرکت و در حین انجام مراحل ثبت شرکت، اساسنامه خود را بگونه ای تنظیم می کنند که سرمایه های شرکت اعم از سهامداران در آن مشخص شده باشد. گاهاً شرایط فعالیت شرکت ها بگونه ای ایجاد می شود که نیاز به ثبتRead more about ثبت تغییرات سرمایه شرکت[…]