وبلاگ

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

در ثبت شرکت پیمانکاری ، پیمان کار مجموعه ای حقیقی یا حقوقی است که با قراردادی مسئولیت انجام اموری نظیر تهیه، نصب، اجرا، ساخت، حمل و … را می پذیرد. باید به این نکته دقت داشت که در مواردی شرکت طرف قرارداد، ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می کند. مفاد قرارداد بینRead more about ثبت شرکت پیمانکاری[…]

ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی: شرکت های خدماتی شرکت هایی هستند که با در اختیار داشتن پرسنل خبره در زمینه های خدماتی اقدام به یاری رساندن به سایر شرکت ها و ارگان ها می نمایند. این شرکت ها دارای حوزه های مختلف و گسترده ای هستند که می توانند بسته به نوع تخصص نیرو ها و پرسنلRead more about ثبت شرکت خدماتی[…]

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام: در امر ثبت شرکت مسائلی بسیار مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها نوع شرکت است. شرکت های سهامی همان طور که از نامشان پیداست، شرکت هایی هستند که سرمایه شان را در این شرکت ها بصورت سهام بین شرکا تقسیم می کنند. در این شرکت هاRead more about تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام[…]

سود و زیان شرکت های سهامی

سود و زیان شرکت های سهامی

سود و زیان شرکت های سهامی: شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که در آن سهامدارانی وجود دارد که سهام شرکت را بین خود تقسیم می کنند. در این بین قوانین متعددی بین سهامداران در شرکت های سهامی وجود دارد. یکی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین شرکت های سهامی، ثبت شرکت سهامی خاص میRead more about سود و زیان شرکت های سهامی[…]

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی: همانطور که از نام این نوع از ثبت شرکت مشخص است، سرمایه آن ها به قطعات سهام تبدیل شده و افرادی که دارای سهام هستند به اندازه مبلغ اسمی سهام خود مسئول دیون و قروض شرکت هستند. شرکت های سهامی حتما باید دارای سهامدار باشند و محبوب ترین شرکت هایRead more about نکات مهم ثبت شرکت سهامی[…]

بازرسی شرکت های سهامی

بازرسی شرکت های سهامی

بازرسی شرکت های سهامی: شرکت های سهامی ثبت شرکت هایی هستند که در آن ها سهامداران سهام شرکت را طبق قوانینی که در اساسنامه آن شرکت نوشته می شود بین خود بصورت توافقی تقسیم می کنند. شرکت های سهامی دارای مدیرعامل، موسس، سهامدار، شرکا و … هستند که حداقل برای ثبت شرکت سهامی باید دوRead more about بازرسی شرکت های سهامی[…]