وبلاگ

بازرسان در ثبت شرکت

بازرسان در ثبت شرکت

بازرسان در ثبت شرکت: در حین گذراندن مراحل ثبت شرکت، در اساسنامه باید قواعد و قوانین شرکت مشخص گردد، از جمله سهامداران، موسسین، هیئت مدیره و بازرسین شرکت. درصورتی که نیاز به تغییر هر یک از موارد فوق باشد، موسسین می تواند با ثبت تغییرات شرکت به اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند. مجمع عمومیRead more about بازرسان در ثبت شرکت[…]

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام: ثبت شرکت سهامی عام نوع بخصوص و منحصر بفرد شرکت های بزرگ است که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و وجوه مشخص شده را به حسابRead more about مراحل ثبت شرکت سهامی عام[…]

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock) شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. (ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شرکت سهامی شرکتیست تجاری هرچند موضوع فعالیت آن امور تجاری نباشد. در این نوع از شرکت باید تمام سرمایه هنگام تایس توسط موسسین تامینRead more about شرکت سهامی خاص[…]

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : شرکت های سهامی خاص شرکت های بازرگانی هستند که همه سرمایه آن ها صرفاً توسط موسسین تامین شده است و سرمایه آن به سهام نیز تقسیم شده و مسئولیت سهامداران(صاحبان سهام) محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد. ثبت شرکت سهامی خاص در حقوق ایران مانند ثبت شرکت سهامیRead more about ثبت شرکت سهامی خاص[…]

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی: شرکت های سهامی، به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ آن ها محدود می شود. در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به طور مساوی نقسیم می شود و مبلغ اسمی سهام در صورت تجزیه به قطهات سهام باید مساویRead more about ثبت شرکت سهامی[…]

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص مدیرانی در هیئت مدیره مشخص می شوند که هر یک از آن ها مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص را بر عهده خواهند داشت. اداره شرکت های سهامی بر عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره امور آن شرکت را بر عهده گرفته اند ولی مدیران مذکورRead more about مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص[…]

مشکلات مالی ثبت شرکت

مشکلات مالی ثبت شرکت

مشکلات مالی ثبت شرکت: همانگونه که پیش تر در مقالات گفته شد، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف در اساسنامه یا مقررات قوانین مشخص شده شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی مسئولیت دارند. این مسئولیت به جهت حفظ حیات شرکت ایجاد شده است و هشداری برای مدیرات شرکت است کهRead more about مشکلات مالی ثبت شرکت[…]

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی: سهم قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی بوده است که متعلق به سهامدار آن بوده و مشخص کننده میزان مشارکت، منافع و تعهدات صاحب سهم است. در صورتی که یک شرکت دارای ده هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ده هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه یکRead more about انواع سهام در شرکت های سهامی[…]

اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام

اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری می باشد. در اینگونه شركتها سرمایه های اندك در قالب سهام به عموم مردم واگذار می شود. موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعتRead more about اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام[…]

تشکیل شرکت

تشکیل شرکت

ثبت شرکت یا تشکیل شرکت کاملاً بصورت اختیاری می تواند توسط اشخاصی حقیقی و حقوقی به دو صورت تحت قانون مدنی و تحت قانون تجارت صورت گیرد. ثبت شرکت به دلیل امتیازاتی که در امور بازرگانی آن شرکت دارد توسط مدیر آن شرکت انجام می شود. ثبت شرکت انواع مختلفی دارد، ولی مراحل ثبت شرکتRead more about تشکیل شرکت[…]