وبلاگ

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام: ثبت شرکت سهامی عام نوع بخصوص و منحصر بفرد شرکت های بزرگ است که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و وجوه مشخص شده را به حسابRead more about مراحل ثبت شرکت سهامی عام[…]

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصلRead more about ثبت شرکت سهامی عام[…]

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی: شرکت های سهامی، به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ آن ها محدود می شود. در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به طور مساوی نقسیم می شود و مبلغ اسمی سهام در صورت تجزیه به قطهات سهام باید مساویRead more about ثبت شرکت سهامی[…]

اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت

اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت

به مراجعه عموم مردم جهت تامین قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تایسی آن را اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت می گویند. به جهت این که سهام یک شرکت از طرف خریداران تعهد شود، آن ها باید ورقه ای را به نام “ورقه تعهد سهم” که حاکی از پذیرش قبول و تعهد پرداخت بهای سهمRead more about اعلامیه پذیره نویسی ثبت شرکت[…]

اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام

اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری می باشد. در اینگونه شركتها سرمایه های اندك در قالب سهام به عموم مردم واگذار می شود. موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعتRead more about اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام[…]

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام: در امر ثبت شرکت مسائلی بسیار مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها نوع شرکت است. شرکت های سهامی همان طور که از نامشان پیداست، شرکت هایی هستند که سرمایه شان را در این شرکت ها بصورت سهام بین شرکا تقسیم می کنند. در این شرکت هاRead more about تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام[…]

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی: همانطور که از نام این نوع از ثبت شرکت مشخص است، سرمایه آن ها به قطعات سهام تبدیل شده و افرادی که دارای سهام هستند به اندازه مبلغ اسمی سهام خود مسئول دیون و قروض شرکت هستند. شرکت های سهامی حتما باید دارای سهامدار باشند و محبوب ترین شرکت هایRead more about نکات مهم ثبت شرکت سهامی[…]