وبلاگ

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock) شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. (ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شرکت سهامی شرکتیست تجاری هرچند موضوع فعالیت آن امور تجاری نباشد. در این نوع از شرکت باید تمام سرمایه هنگام تایس توسط موسسین تامینRead more about شرکت سهامی خاص[…]

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : شرکت های سهامی خاص شرکت های بازرگانی هستند که همه سرمایه آن ها صرفاً توسط موسسین تامین شده است و سرمایه آن به سهام نیز تقسیم شده و مسئولیت سهامداران(صاحبان سهام) محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد. ثبت شرکت سهامی خاص در حقوق ایران مانند ثبت شرکت سهامیRead more about ثبت شرکت سهامی خاص[…]

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت: ثبت شرکت به دلایل زیادی صورت می گیرد که می توان به اعتباری که به آن داده می شود اشاره کرد. همچنین مراحل ثبت شرکت باعث شده تا شرکت ها یا افراد دیگری که قصد همکاری با شرکت مذکور را دارند، راحت تر به آن ها اعتماد کرده و موجب همکاری گردد.Read more about مراحل ثبت شرکت[…]

وجوه تمایز شرکت های تجاری و مدنی در حقوق ایران

وجوه تمایز شرکت های تجاری و مدنی در حقوق ایران

همان طور که می دانیم مبحث شرکت و ثبت شرکت از مباحث بسیار مهم در ارتباط با حقوق مدنی و تجاری می باشد. در عین حال شناخت کافی از مفهوم این مهم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن نیز، نیازمند شناخت ماهیت شرکت می باشد. در این مقاله به شناخت ماهیت حقوقی شرکتRead more about وجوه تمایز شرکت های تجاری و مدنی در حقوق ایران[…]

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی: شرکت های تعاونی شرکت هایی می باشند که توسط اشخاص حقیقی با هدف کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه شرکای شرکت و تامین نیاز های آن ها می باشد. شرکت های تعاونی برای تولید و پخش در جهت اهداف قانون بخش تعاونی شکل می گیرد و اغلب در شرایط اقتصادی نامساعدRead more about ثبت شرکت تعاونی[…]

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی: شرکت های سهامی، به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ آن ها محدود می شود. در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به طور مساوی نقسیم می شود و مبلغ اسمی سهام در صورت تجزیه به قطهات سهام باید مساویRead more about ثبت شرکت سهامی[…]

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

در ثبت شرکت پیمانکاری ، پیمان کار مجموعه ای حقیقی یا حقوقی است که با قراردادی مسئولیت انجام اموری نظیر تهیه، نصب، اجرا، ساخت، حمل و … را می پذیرد. باید به این نکته دقت داشت که در مواردی شرکت طرف قرارداد، ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می کند. مفاد قرارداد بینRead more about ثبت شرکت پیمانکاری[…]

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام: در امر ثبت شرکت مسائلی بسیار مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها نوع شرکت است. شرکت های سهامی همان طور که از نامشان پیداست، شرکت هایی هستند که سرمایه شان را در این شرکت ها بصورت سهام بین شرکا تقسیم می کنند. در این شرکت هاRead more about تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و عام[…]

سود و زیان شرکت های سهامی

سود و زیان شرکت های سهامی

سود و زیان شرکت های سهامی: شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که در آن سهامدارانی وجود دارد که سهام شرکت را بین خود تقسیم می کنند. در این بین قوانین متعددی بین سهامداران در شرکت های سهامی وجود دارد. یکی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین شرکت های سهامی، ثبت شرکت سهامی خاص میRead more about سود و زیان شرکت های سهامی[…]

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی: همانطور که از نام این نوع از ثبت شرکت مشخص است، سرمایه آن ها به قطعات سهام تبدیل شده و افرادی که دارای سهام هستند به اندازه مبلغ اسمی سهام خود مسئول دیون و قروض شرکت هستند. شرکت های سهامی حتما باید دارای سهامدار باشند و محبوب ترین شرکت هایRead more about نکات مهم ثبت شرکت سهامی[…]