وبلاگ

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکتهای هفتگانه تجاری در ایران، شرکت تضامنی میباشد، البته این شرکت از نقطه نظر اعتبار هر یک از شرکا بسیار مورد توجه و حایز اهمیت بسیار میباشد. طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت:  شرکت تضامنی به شرکتی اطلاق میشود که در تحت عنوان خاص برای انجام  امور تجاری بین دو وRead more about شرکت تضامنی[…]

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و کاملترین شرکت اشخاص است و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است . از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ایRead more about ثبت شرکت تضامنی[…]

تشکیل شرکت

تشکیل شرکت

ثبت شرکت یا تشکیل شرکت کاملاً بصورت اختیاری می تواند توسط اشخاصی حقیقی و حقوقی به دو صورت تحت قانون مدنی و تحت قانون تجارت صورت گیرد. ثبت شرکت به دلیل امتیازاتی که در امور بازرگانی آن شرکت دارد توسط مدیر آن شرکت انجام می شود. ثبت شرکت انواع مختلفی دارد، ولی مراحل ثبت شرکتRead more about تشکیل شرکت[…]