وبلاگ

انحلال شرکت

انحلال شرکت

شرکتهای سهامی (خاص یا عام )در موارد ذیل منحل می شوند : زمانی که شرکت موضوعی که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.( مگر در صورت تمدید پیش از انقضای مدت) در حالت ورشکستگی درRead more about انحلال شرکت[…]

تغییر نوع شرکت

تغییر نوع شرکت

در هنگام ثبت شرکت اعضای مجمع عمومی مؤسسین شرکت با بررسی انواع شرکت ، خصوصیات هر نوع و نیاز و هدف خود از ثبت شرکت مناسبترین نوع شرکت را انتخاب می کنند.در این حالت ممکن است پس از گذر زمان به این نتیجه برسند که انتخاب درستی انجام نداده اند و یا قصد ارتقا شرایطRead more about تغییر نوع شرکت[…]

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت چیست

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت چیست

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت : کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل ) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند آدرس و کد پستی شرکت سمت اعضای جدید و قدیم Read more about مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت چیست[…]

تغییر حوزه ثبتی

تغییر حوزه ثبتی

هر شرکت پس از ثبت می بایست ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس،به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی حداکثر دو هفته می باشد. پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حسابRead more about تغییر حوزه ثبتی[…]