وبلاگ

انحلال شرکت

انحلال شرکت

شرکتهای سهامی (خاص یا عام )در موارد ذیل منحل می شوند : زمانی که شرکت موضوعی که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.( مگر در صورت تمدید پیش از انقضای مدت) در حالت ورشکستگی درRead more about انحلال شرکت[…]

انحلال شرکت ثبت شده

انحلال شرکت ثبت شده

اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود کند. شرایط انحلال یک شرکت ممکن است با اراده افراد و شرکاء ایجاد شود و یا در مواردی ممکن استRead more about انحلال شرکت ثبت شده[…]

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی: شرکت های سهامی، به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ آن ها محدود می شود. در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به طور مساوی نقسیم می شود و مبلغ اسمی سهام در صورت تجزیه به قطهات سهام باید مساویRead more about ثبت شرکت سهامی[…]

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود زمانی صورت میگیرد که یک شرکت پس از ثبت شرکت و شروع فعالیت های خود، قصد داشته باشد این فعالیت ها را به انجام عملیات تصفیه(اجرای تعهدات ناتمام)،پرداخت بدهی ها و در نهایت تقسیم امواد باقی مانده شرکت بین شرکا را محدود کند. انحلال شرکت فقط با موافقت تمام اعضاRead more about انحلال شرکت با مسئولیت محدود[…]

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت: پس از این که ثبت شرکت توسط مدیر و موسسین صورت گرفت، باید برای انجام ثبت تغییرات شرکت بطور مثال تغییر سرمایه های اولیه یا آدرس و… که در اساسنامه شرکت ذکر شده است و در ثبت شرکت به تصویب رسدیه است، باید بطور رسمی به اداره ثبت شرکت ها و موسسهRead more about ثبت تغییرات شرکت[…]

تاثیر انحلال در سوابق شرکت

تاثیر انحلال در سوابق شرکت

تاثیر انحلال در سوابق شرکت: در صورتی که شرکتی پس از فعالیت دچار مواردی مثل ورشکستگی، فوت یکی از سهامداران یا مشکلات این چنینی شود، اصطلاحاً آن شرکت به تصمیم مدیران و سهامداران می تواند منحل شود. در صورت انحلال شرکت که قبلا در مورد آن صحبت شده است، می تواند تاثیر بسیاری در سوابقRead more about تاثیر انحلال در سوابق شرکت[…]

مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی: ثبت شرکت سهامی، شرکت هایی هستند که در آن شرکا و یا سهامداران وجود دارند که از سود شرکت طبق مواردی که قبلاً در اساسنامه ای که پس از گذراندن مراحل ثبت شرکت تعیین گردیده، بین آن ها تقسیم می شود. هر شرکت سهامی به هر دلیلی ممکن است منحل شودRead more about مدیر تصفیه شرکت سهامی[…]

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود: در صورتی که اشخاصی اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود کرده باشند و پس از مدتی به دلایل مختلفی مثل پایان یافتن مدت زمان فعالیت شرکت(که در اساسنامه شرکت حین انجام مراحل ثبت شرکت صورت می گیرد)، ورشکستگی، فوت یکی از مدیران یا سهامداران و موارد مرتبط دیگر،Read more about مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود[…]