وبلاگ

چگونه میتوانم یک شرکت ثبت کنم

چگونه میتوانم یک شرکت ثبت کنم

برابربا قوانین جمهوری اسلامی ایران هشت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و مسئولیتهایی که در هر یک از این شرکتها، متوجه شرکا می باشد، تصمیم به تاسیس یکی از این انواع شرکت می گیرند. انواع شرکت عبارت است ازRead more about چگونه میتوانم یک شرکت ثبت کنم[…]

چرا کارت بازرگانی؟

چرا کارت بازرگانی؟

چرا کارت بازرگانی؟ کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن چه شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امورات تجارت خارجی بپردازد. براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجرا است، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال بوده و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکورRead more about چرا کارت بازرگانی؟[…]

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی

مزایای کارت بازرگانی: صادرات و واردات هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. کارت بازرگانی به هر دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرط آن کهRead more about مزایای کارت بازرگانی[…]