وبلاگ

مزایا و معایب ثبت شرکت

مزایا و معایب ثبت شرکت

مزایا و معایب ثبت شرکت: ثبت شرکت فرایندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را بین خود امضاء می کنند که این قرارداد در بر گیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث(خارج از شرکت) است. در ابتدای قرن چهاردم شمسی، نیاز به مرجعی سازمان شده وRead more about مزایا و معایب ثبت شرکت[…]