وبلاگ

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

از آنجایی که شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز رتبه بندی می شوند لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیلRead more about رتبه بندی پیمانکاران[…]

ثبت رتبه شرکت

ثبت رتبه شرکت

ثبت رتبه شرکت: منظور از ثبت رتبه شرکت و رتبه بندی آن ها، معیاری است که با آن می توان کیفیت یک شرکت را در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران مورد سنجش قرار می گیرند. ثبت رتبه شرکت توسط معاونت برنامه ریزی و نظظارت راهبردی جمهوری و دستگاه های اجرایی آن هاRead more about ثبت رتبه شرکت[…]

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

در ثبت شرکت پیمانکاری ، پیمان کار مجموعه ای حقیقی یا حقوقی است که با قراردادی مسئولیت انجام اموری نظیر تهیه، نصب، اجرا، ساخت، حمل و … را می پذیرد. باید به این نکته دقت داشت که در مواردی شرکت طرف قرارداد، ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می کند. مفاد قرارداد بینRead more about ثبت شرکت پیمانکاری[…]