وبلاگ

رتبه بندی انبوه سازان

رتبه بندی انبوه سازان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به استناد مواد 1،2،4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 2،6،7  هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی،حمایت ونظارت بر بازار تولید وعرصه مسکن وردیف های 4و5 بند ج ماده 30 قانون 5Read more about رتبه بندی انبوه سازان[…]

ثبت شرکت در منطقه 4 تهران

ثبت شرکت در منطقه 4 تهران

ثبت شرکت در منطقه 4 تهران   منطقه ۴ تهران یکی از مناطق شهری است که در شمال‌شرق تهران قرار دارد . منطقه 4 به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین ، وسیع‌ترین ، مهاجر پذیرترین،  پرساخت و سازترین مناطق تهران شناخته شده است . به دلیل مهاجرت زیاد به این منطقه فرصت های شغلی به ندرتRead more about ثبت شرکت در منطقه 4 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 5 تهران

ثبت شرکت در منطقه 5 تهران

ثبت شرکت در منطقه 5 تهران   منطقه ۵ تهران در شمال غرب این شهر قراردارد و دارای ۵ منطقه است . براساس سرشماری سال ۱۳۹۰جمعیت این منطقه ، ۷۹۳٬۷۵۰ نفر اعلام شده است . این منطقه از جنوب به جاده مخصوص کرج ، از شمال به دامنه کوه های البرز، از غرب به رودخانهRead more about ثبت شرکت در منطقه 5 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 6 تهران

ثبت شرکت در منطقه 6 تهران

ثبت شرکت در منطقه 6 تهران   منطقه ۶ تهران یکی از مناطق نسبتاً قدیمی شهر به حساب می‌ آید که در مرکز شهر قرار دارد . این منطقه با مساحتی معادل 45/2138هکتار حدود 3/3 درصد از سطح شهر را شامل می‌شود. منطقه 6 به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع شدهRead more about ثبت شرکت در منطقه 6 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 13 تهران

ثبت شرکت در منطقه 13 تهران

ثبت شرکت در منطقه 13 تهران منطقه ۱۳ تهران یکی از مناطق تهران است . این منطقه در شرق تهران قرار دارد که از شمال به خیابان دماوند ، از شرق به بزرگراه یاسینی ، از جنوب به خیابان پیروزی و از غرب به خیابان هفده شهریور محدود می‌شود . مساحت این منطقه حدود 1283 هکتار می ‌باشد و از اینRead more about ثبت شرکت در منطقه 13 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 14 تهران

ثبت شرکت در منطقه 14 تهران

ثبت شرکت در منطقه 14 تهران منطقه۱۴ تهران در جنوب‌ شرق پایتخت ، حد فاصل خیابان‌ های پیروزی از شمال ، ۱۷شهریور از غرب ، خاوران از جنوب و طرح توسعه ی جنگل‌ کاری قصر فیروزه از شرق قرار دارد که از غرب ، شمال و جنوب به ترتیب به مناطق ۱۲ ، ۱۳ وRead more about ثبت شرکت در منطقه 14 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 15 تهران

ثبت شرکت در منطقه 15 تهران

ثبت شرکت در منطقه 15 تهران بررسی زمانی رشد منطقه نشان می دهد که گسترش بافت کالبدی منطقه ۱۵ از حوالی سالهای ۱۳۴۰ شروع شده و تدریجا” بر سرعت آن افزوده می شود در دوره بعد از انقلاب اسلامی نیز شاهد دو مرحله از گسترش شتابان وبی برنامه منطقه در سالهای اولیه بعد از انقلابRead more about ثبت شرکت در منطقه 15 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 16 تهران

ثبت شرکت در منطقه 16 تهران

ثبت شرکت در منطقه 16 تهران منطقه ۱۶ تهران یکی از مناطق شهری تهران است که در جنوب شرقی این شهر واقع شده است . این منطقه از شمال با مناطق 11 و 12 و خیابان شوش حدفاصل انبار نفت و میدان شوش همسایه است . همچنین از شرق به منطقه 15 ، از جنوب به منطقه 20 و از غربRead more about ثبت شرکت در منطقه 16 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 17 تهران

ثبت شرکت در منطقه 17 تهران

ثبت شرکت در منطقه 17 تهران منطقه ۱۷ تهران یکی از مناطق شهری تهران  است که تق‍ریب‍‍اً در جن‍وب غرب‍‍ی ش‍‍هر ت‍‍هران واق‍‍ع ‌شده و همجوار با مناطق ۹،۱۰ ،۱۱،۱۶ ،۱۸ و ۱۹ است . این محله آسیب ‌پذیر ترین نقطه شهر تهران به‌ شمار می ‌آید و دلایل آن چنین بیان می ‌شود : وجود تراکم جمعیتیRead more about ثبت شرکت در منطقه 17 تهران[…]

ثبت شرکت در منطقه 18 تهران

ثبت شرکت در منطقه 18 تهران

ثبت شرکت در منطقه 18 تهران منطقهٔ ۱۸ تهران از خیابان‌ ها و محلات تولید دارو ، شهرک ولیعصر ، یافت آباد و فردوس تشکیل شده است . این منطقه از شمال به منطقه 9 و از غرب به مناطق 17 و 19 محدود می ‌شود . اکثر اراضی این منطقه را در چند دههRead more about ثبت شرکت در منطقه 18 تهران[…]