وبلاگ

مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی

مدیر تصفیه شرکت سهامی: ثبت شرکت سهامی، شرکت هایی هستند که در آن شرکا و یا سهامداران وجود دارند که از سود شرکت طبق مواردی که قبلاً در اساسنامه ای که پس از گذراندن مراحل ثبت شرکت تعیین گردیده، بین آن ها تقسیم می شود. هر شرکت سهامی به هر دلیلی ممکن است منحل شودRead more about مدیر تصفیه شرکت سهامی[…]

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود: در صورتی که اشخاصی اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود کرده باشند و پس از مدتی به دلایل مختلفی مثل پایان یافتن مدت زمان فعالیت شرکت(که در اساسنامه شرکت حین انجام مراحل ثبت شرکت صورت می گیرد)، ورشکستگی، فوت یکی از مدیران یا سهامداران و موارد مرتبط دیگر،Read more about مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود[…]