وبلاگ

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی: شرکت های سهامی، به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ آن ها محدود می شود. در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به طور مساوی نقسیم می شود و مبلغ اسمی سهام در صورت تجزیه به قطهات سهام باید مساویRead more about ثبت شرکت سهامی[…]

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود: مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود، مسائل بسیار مهمی است که باید پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود با آن ها دقت کرد. وقتی با مسئولیت محدود ثبکت شرکت صورت میگیرد، این امتیاز برای شرکا که مسئولیت هر یک از آن ها در عملیات شرکت به آورده آنRead more about مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود[…]

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود زمانی صورت میگیرد که یک شرکت پس از ثبت شرکت و شروع فعالیت های خود، قصد داشته باشد این فعالیت ها را به انجام عملیات تصفیه(اجرای تعهدات ناتمام)،پرداخت بدهی ها و در نهایت تقسیم امواد باقی مانده شرکت بین شرکا را محدود کند. انحلال شرکت فقط با موافقت تمام اعضاRead more about انحلال شرکت با مسئولیت محدود[…]

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود دارای خصوصیت های شرکت های شخصی و سرمایه ای را دارد. این ویژگی ها و خصوصیات باعث شده تا قانون گذار مجبور شود برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن به بقیه شرکای شرکت سهامی دارد، اینRead more about منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود[…]

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص مدیرانی در هیئت مدیره مشخص می شوند که هر یک از آن ها مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص را بر عهده خواهند داشت. اداره شرکت های سهامی بر عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره امور آن شرکت را بر عهده گرفته اند ولی مدیران مذکورRead more about مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص[…]

مشکلات مالی ثبت شرکت

مشکلات مالی ثبت شرکت

مشکلات مالی ثبت شرکت: همانگونه که پیش تر در مقالات گفته شد، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف در اساسنامه یا مقررات قوانین مشخص شده شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی مسئولیت دارند. این مسئولیت به جهت حفظ حیات شرکت ایجاد شده است و هشداری برای مدیرات شرکت است کهRead more about مشکلات مالی ثبت شرکت[…]

اوراق قرضه

اوراق قرضه

طبق قانون تجارت، اوراق قرضه ورقه(برگه) قابل معامله ای است که پس از ثبت شرکت، معرف دارای مبلغی وام بوده که با بهره معین که همه آن یا جزئی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. علاوه بر شرکت های سهامی عام، طبق قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، شهرداریها، موسسات وابسته بهRead more about اوراق قرضه[…]

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

همانطور که پیش تر گفته شده بود، سهام سهم هر یک از اعضای شرکای شرکت های سهامی می باشد. همچنین در مورد انواع سهام نیز صحبت شده بود. پیش از ثبت شرکت در مراحل ثبت شرکت اساسنامه آن شرکت مشخص می شود. در اساسنامه مسائلی همچون قوانین سهام شرکت نیز معین می گردد. در صورتیRead more about تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس[…]

نحوه انتقال سهام با نام

نحوه انتقال سهام با نام

در نحوه انتقال سهام با نام در قانون تجارت اینطور استنباط می شود که در شرکت های سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار توسط بانک ها عرضه می شود یا اینکه اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه برای فروش سهام خود اقدام کنند. در این صورتRead more about نحوه انتقال سهام با نام[…]

تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت

تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت: اظهارنامه یا تقاضانامه ثبت شرکت، در اصطلاح قانون تجارت به سندی گفته می شود که توسط اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده و تقاضاکننده ثبت که هیئت مدیره یا وکیل منتخب آن ها می باشد، باید با توجه به اساسنامه و صورت جلسه های مجمع عمومی وRead more about تهیه و تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت[…]