وبلاگ

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی بمنظور انجام خرید و فروش، توزیع، صادرات و واردات و این نوع فعالیت ها انحام می شود که به آن ها ثبت شرکت بازرگانی نیز گفته می شود. این شرکت های بازرگانی پس مشخص شدن نوع فعالیت خود می توانند هم بصورت ثبت شرکت سهامی خاص و هم بصورت ثبت شرکت باRead more about ثبت شرکت بازرگانی[…]