وبلاگ

ثبت شرکت بازاریابی

ثبت شرکت بازاریابی

ثبت شرکت بازاریابی: بازاریابی شبکه ای نوعی بازاریابی لایه لایه می باشد که از بازاریابی افراد حقوقی یا حقیقی چند لایه از افراد بازاریاب یک محصول تا بسیده به دست مصرف کننده می باشد. در برخی از کشورها از جمله کشور خودمان، برخی از شرکت ها اقدام به فروش محصولات خود با استفاده از اینRead more about ثبت شرکت بازاریابی[…]