وبلاگ

تغییر آدرس شرکت ثبت شده

تغییر آدرس شرکت ثبت شده

آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد.پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود.اما این تغییر مستلزم طی مراحلی است که در این مقاله قصد داریم به این مراحل بپردازیم. برای تغییر آدرس شرکت،سهامداران و یا شرکا می توانندRead more about تغییر آدرس شرکت ثبت شده[…]