وکیل دعاوی کیفری

 وکیل کیفری ، لازم است مطالعات زیادی در روانشناسی، شناخت شخصیت مجرم وهمچنین سایر رشته های حقوقی داشته باشد تا بتواند درباره جرم بودن ویا نبودن عملی،شرایط انتساب اتهام به مظنون وسایر موارد اظهار نظر نماید.همه این موارد نشان ازجایگاه وکیل کیفری دردعاوی کیفری دارد.دعاوی کیفری به دعاوی گفته می شود که برای عمل ارتکابی مجرم ،درقانون مجازات اسلامی وسایر قوانینی که بعضی از رفتارها راجرم شناخته است،مجازات تعیین کرده باشد.اما نکته قابل ذکر،تسلط وکیل کیفری در تمییز دادن موضوعات ودعاوی کیفری باسایر دعاوی می باشد که طبق مطالب پیش گفته درصورت داشتن دانش وتجربه کافی،می تواند به شما کمک کند.نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکایتنامه منظم و مرتب از حیث جمله بندی وخوانا باشد و بهتر است که توسط وکیل تنظیم شود.

ویژگیهای وکیل کیفری

طبق قانون وکالت،کارآموزان وکالت ویاوکلای پایه دو دادگستری، درپذیرش پرونده های کیفری محدودیت هایی دارند وامکان قبول و اعلام وکالت درهمه پرونده های کیفری راندارند. پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر ازاحکام صادره، دیوان عالی کشور می باشد ،فقط درصلاحیت وکیل کیفری است که دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشد ودرپرونده های حقوقی نیز ،وکیل حقوقی،درصورتی که فاقد پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشد، دارای محدودیت هایی ازسوی قانونگذار می باشد.پس درابتدا لازم است به این موضوع توجه فرمایید که جهت انتخاب وکیل کیفری، بررسی این موضوع که وکیل منتخب شما ،صلاحیت ورود به دعوی کیفری مورد نظر شما رادارد یاخیر،ازاولویت ها می باشد.

مشاوره حقوقی قبل ازانجام معامله

توصیه اکید موسسه حقوقی وداوری ما ،به شما عزیزان ، مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری که تخصص کافی درامور حقوقی و کیفری دارد،می باشد.چه بسا وقتی به پزشک مراجعه می کنید بایک آزمایش ساده پی به بعضی ازامراض دربدن خود می برید که به سادگی وباهزینه های کم قابل درمان است اما اگر این بیماری ریشه دوانده ومعالجه نشده باشد،ممکن است عوارض جبران ناپذیری داشته باشد .معاملات وقراردادها هم به همین گونه هستند. همراهی وکیل کیفری یا وکیل حقوقی درانجام معاملات وانجام مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری،می تواند راههای نفوذ کلاهبرداران درقراردادها رامسدود نماید وحتی باحضور وکیل درجلسه معامله اگر نیت بدی درسر طرف معامله باشد ،کشف شده وازانباشت پرونده ها دردادگاهها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم جهت طرح پرونده کیفری

وکالتنامه وکیل دادگستری – شکایت نامه(شکواییه)-کارت ملی –استشهادیه شهود(اگرراه اثبات شهادت شهود باشد)- مشخصات مشتکی عنه(درصورت مشخص بودن)

شکواییه یاشکایت نامه،می تواند درهربرگی نوشته وتسلیم دادسرای محل وقوع جرم شود.درشکواییه مشخصات شاکی- مشخصات وکیل دادگستری-تاریخ ومحل وقوع جرم-موضوع جرم- میزان ضرروزیان ناشی ازجرم-مشخصات مشتکی عنه(شخصی که شما ازوی شکایت کرده اید)دلایل ومستندات شکایت،قید شده وبه دفتردادستان محل وقوع جرم تقدیم می شود ودرصورت نیاز به انجام تحقیقات بیشتر،دادستان به مرجع انتظامی دستور تکمیل تحقیق صادرمی نماد وپس ازآن به یکی ازشعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا نسبت به شکایت مطروحه ودلایل ومستندات ابرازی اظهار نظر شود.
شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكایت پیوست كنید.

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

  • دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
  • شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
  • پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.
  • درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند، به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
  • برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *