ورقه خرید سهام شرکت

ورقه خرید سهام شرکت
ورقه خرید سهام شرکت

ورقه خرید سهام شرکت: اعلامیه ای که از موسسین شرکت تنظیم و تهیه می شود، طبق قانون تجارت باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد و همچنین جهت ورقه خرید سهام شرکت باید اعلامیه در بانکی که خریداران سهام باید وجه خریداری شده سهام خود را در آن واریز کنند در معرض دید آن ها قرار گیرد. افرادی که قصد خرید سهام یک شرکت را دارند باید به بانک مذکور در اعلامیه ورقه خرید سهام شرکت مراجعه کرده و با خرید سهام، مبلغی که باید بطور نقدی پرداخت شود را به شرکت سهامی عام در شرف تاسیس وارد کنند.

ورقه خرید سهام شرکت

مشخص است که پیش از واریز مبلغ پرداختی، افراد باید ورقه تعهد سهام(ورقه خرید سهام شرکت) را امضا کنند. امضای ورقه تعهد سهام از این نظر دارای اهمیت بوده که خریداران با رویت ورقه خرید سهام شرکت با چشمانی باز و بطور کاملاً آگاهانه نسبت به خرید آن اقدام می کنند و واقف بر مسئولیت های خود در شرکت باشند و سهام شرکت های سرهامی عام دیگر را خریداری نکنند. همچنین همانطور که از لفظ ورقه تعهد مشخص است، خریداران سهام با امضای ورقه تعهد نامه مذکور، خود را مقید به رعایت اساسنامه شرکت می کنند. اگر پرداخت قسمتی از بهای سها پس از پذیره نویسی باید پرداخت شود، پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد، خود را ملزم به اجرای مفاد آن می کنند.

ورقه تعهد طبق قانون تجارت باید حاوی موارد زیر باشد:

  1. نام موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
  2. سرمایه شرکت
  3. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
  4. تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می¬شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت، نقداً و در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
  5. نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
  6. هویت و نشانی کامل پذیره نویسان
  7. قید این¬که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
  8. ورقه تعهد مزبور در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ و امضاء پذیره نویسی یک نسخه نزد بانک نگهداری و نسخه دوم پس از انجام تشریفات قانونی به پذیره نویس داده می¬شود.
  9. تعهد بر پرداخت حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% از مبلغ تعهد شده به حساب شرکت و اخذ گواهینامه از بانک

همانطور که در تعریف شرکتهای سهامی عام گفته شد اصولا در شرکت های سهامی عام اجبارا موسسين باید 20% از سهام شرکت را تعهد و حداقل 35% وجه آنرا واریز و پرداخت نمایند. برای اجراء و احراز این موضوع، مؤسسين بايد وجه پرداختی را به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسيس واريز و گواهینامه مربوطه را به ضمیمه اسناد و مدارک گفته شده، تقدیم اداره ثبت شرکتها نمایند.

دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها

مؤسسين پس از تهیه اسناد و مدارک بالا، باید نخست از اداره ثبت شرکتها باتوجه به ضوابط گفته شده برای شرکت سهامی عام نامی را بنا به پیشنهاد مؤسسين انتخاب نمایند. نام مذکور باید قبل از عبارت در شرف تأسيس در کلیه آگهی¬های مربوط به شرکت درج گردد.

ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها

اسناد و مدارک بالا باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک لازمه، طی نامه¬ای اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه¬های کثیرالانتشاری که از طرف مؤسسين جهت انتشار آگهی¬های شرکت معین گردیده است را می¬دهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدینسان مورد تأييد اداره ثبت شرکتها قرار گرفته باید در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری¬های تجاری و بسط مالکیت-های خصوصی و تأمين رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است، آگهی و منتشر گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *