نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی
نکات مهم ثبت شرکت سهامی

نکات مهم ثبت شرکت سهامی: همانطور که از نام این نوع از ثبت شرکت مشخص است، سرمایه آن ها به قطعات سهام تبدیل شده و افرادی که دارای سهام هستند به اندازه مبلغ اسمی سهام خود مسئول دیون و قروض شرکت هستند. شرکت های سهامی حتما باید دارای سهامدار باشند و محبوب ترین شرکت های سهامی، ثبت شرکت سهامی خاص می باشد. همچنین نوع دیگر شرکت های سهامی، ثبت شرکت سهامی عام نیز می باشد.

نکات مهم ثبت شرکت سهامی

یکی از نکات مهم ثبت شرکت سهامی تهداد سهام دارانی است که برای این نوع از ثبت شرکت ها موردنیاز است. برای شرکت های سهامی حدقل 3 سهامدار باید وجود داشته باشد. ماهیت این نوع از شرکت ها، بازرگانی در نظر گرفته می شود(هرچند اشاره مستقیمی به این مسئله در اسناد شرکت نشده است).

انواع ثبت شرکت سهامی

شرکت هایی که به شکل سهامی ثبت می شوند دو نوع هستند، یکی آن دسته از شرکت هایی که تمام سرمایه آنها توسط موسسین تامین میگردد که به آنها سهامی خاص گفته می شود و دیگری آن شرکتهایی که بخشی از سرمایه شرکت بواسطه فروش سهام به مردم تامین میگردد که به آن ها شرکت سهامی عام می گویند.

ثبت شرکت سهامی عام

در شرکتهای سهامی عام موسسین موظف می باشند که 20 درصد مبلغ سرمایه را تعهد کرده و حداقل 35 درصد آن را در حسابی به نام شرکت واریز کنند و از مراحل ثبت آن اعلام پذیره نویسی و تنظیم اظهارنامه و اساسنامه می باشد که طبق اصول مربوطه تهیه و ارائه میگردد.

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکتهای سهامی خاص مستلزم ارائه اساسنامه و اظهارنامه مربوط می باشد و از آنجا که ثبت این نوع از شرکت های سهامی نسبت به شرکت های سهامی عام دارای متقاضیان بیشتری می باشد.

ویژگی ثبت شرکت سهامی خاص

سهامدارانی که تصمیم به تاسیس شرکت سهامی خاص می نمایند لازم است تا به تشکیل جلسه ای در خصوص تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و اعضای هیئت مدیره اقدام نمایند. مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص 2 سال می باشد که برای دوره های بعدی و به شکل متوالی قابل تمدید می باشد.

علاوه بر انتخاب و معرفی اعضای هیئت مدیرهT موسسین موظف به انتخاب و معرفی بازرسین شرکت(که وظیفه رسیدگی به اسناد مالی شرکت را دارند) اقدام نموده و طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکت ها اعلام می کنند. مدت تصدی برای بازرسین یکسال مالی می باشد.

نکات مهم اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص

نکته مهمی که در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین باید در نظر داشت این است که بازرسین در شرکت های سهامی خاص می توانند از بستگان اعضای هیئت مدیره باشند و چنانچه خلاف این امر اتفاق بیفتد مسئولیت آن بر عهده مدیران شرکت خواهد بود.

با انتخاب مدیران و بازرسین شرکت های سهامی خاص و تصمیم گیری در خصوص سایر اطلاعات موردنیاز و با فراهم کردن مدارک مربوطه، اقدام برای تایید نام شرکت انجام خواهد شد و پس از آن با امضای اسناد مربوطه موسسان اقدام به افتتاح حساب نزد یکی از بانک ها نموده و حداقل 35 درصد  از سرمایه اولیه را به سپرده می گذارند. این مبلغ تا زمانیکه شرکت به ثبت نهایی برسد و آگهی ثبتی و روزنامه رسمی شرکت به چاپ رسیده باشد نزد بانک خواهد ماند. لازم به ذکر است حداقل سرمایه ای که در شرکت های سهامی خاص می توان به ثبت رساند مبلغ یک میلیون ریال می باشد. همچنین مراحل ثبت شرکت های سهامی تقریباً به یک شکل می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *