نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی
نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی : پس از این که مجموعه ای به ثبت شرکت می رسد، نیاز دارد تا قوانینی را برای خود وضع کند که به آن اساسنامه می گویند. اساسنامه ها شرایط فعالیت یک شرکت را که توسط موسسین مشخص می گردد را جمع آوری می کنند و موسسین، مدیرعامل، سهام داران، شرکا و … موظف اند طبق آن عمل کنند. همچنین در این اساسنامه ذکر شده که شرکت باید بطور هرچند ماه یا سالانه مجمعی را تشکیل دهد تا بازخورد یک سری مسائل را بررسی نمایند. این اساسنامه در طی مراحل ثبت شرکت باید تعیین و ثبت شود. در ادامه در رابطه با نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی بیشتر صحبت خواهد شد.

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی

طبق قانون تجارت، هر تغییری در اشخاص حقوقی باید با رضایت تمام شرکا یا سهامداران قابل انجام است. این افراد برای تصمیم گیری در مورد هر تغییری، باید نسبت به تشکیل جلسه مجمع مورد نیاز اقدام کنند.

مجمع عمومی در اشخاص حقوقی

 • مجمع عمومی موسسین
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 • مجمع عمومی فوق العاده

هر یک از مجامع فوق صلاحیت های از پیش تعریف شده ای در خصوص تصمیم گیری در امور مربوط به شرکت را دارند و موسسین باید با توجه به موضوع جلسه، مجمع مورد نظر را تشکیل دهند. ولی در بسیاری از موارد ممکن است تمام شرکا برای تشکیل جلسه حاضر نباشند، در چنین مواردی افراد حاضر باید برای تشکیل جلسه تشریفات قانونی لازم که در قانون تجارت بیان شده است را رعایت کنند. این تشریفات شامل چاپ آگهی دعوت به منظور دعوت از موسسین برای شرکت در جلسه است. آگهی دعوت مورد نظر باید در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت به چاپ رسد تا به اطلاع عموم افراد برسد.

موارد موردنظر در آگهی دعوت

 • نوع مجمع عمومی به همراه تاریخ و ساعت تشکیل جلسه
 • مشخصات شرکت شامل نام و نوع شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی
 • دستور جلسه به طور کامل
 • آدرس محل تشکیل جلسه

آگهی دعوت باید دارای مقام دعوت کننده بوده و پس از چاپ در سربرگ شرکت به امضای مقام دعوت کننده برسد و برای چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت ارسال شود. مقام دعوت کننده باید آگهی دعوت را در بازه زمانی مشخص شده در اساسنامه انجام داده و نسبت به دعوت از افراد اقدام کند. افرادی که می توانند به عنوان مقام دعوت کننده اقدام به آگهی دعوت نمایند موسسین، هیئت مدیره، بازرسین و یک پنجم سهامداران هستند.

نکات تنظیم آگهی دعوت

 • تاریخ و ساعت برگزاری جلسه در آگهی دعوت بایستی با متن صورتجلسه همخوانی کامل داشته باشد.
 • محل تشکیل جلسه در آگهی دعوت با متن صورتجلسه مغایر نباشد.
 • دستور جلسه در آگهی دعوت مطابق با صورتجلسه باشد.

اختیارات و صلاحیت های مجامع

مجمع عمومی موسس

تصویب طرح اساسنامه، انتخاب اولین عضو هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرسین، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده

انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرسین، تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت، تعیین وضعیت حق امضاء

مجمع عمومی فوق العاده

تغییر اساسنامه، الحاق و یا تغییر موضوع فعالیت، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام، تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره، انحلال شرکت.

نمونه آگهی دعوت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده / مجمع عمومی فوق العاده شركت …………………………. سهامی خاص

بشماره ثبت ………………….. و به شناسه ملی ……………………….

بدینوسیله از کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران شرکت  فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ مجمع عمومی فوق العاده ساعت …………… مورخ ………………….  حضور به عمل برساند.

دستور جلسه :

 • ………….
 • ………….
 • …………

محل تشکیل جلسه : ……………………………………..       و به کد پستی …………………….

مقام دعوت ……………….

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *