نحوه انتقال سهام با نام

نحوه انتقال سهام با نام
نحوه انتقال سهام با نام

در نحوه انتقال سهام با نام در قانون تجارت اینطور استنباط می شود که در شرکت های سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار توسط بانک ها عرضه می شود یا اینکه اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه برای فروش سهام خود اقدام کنند. در این صورت طبق قانون تجارت، به طرق اولی، این اجازه به صاحبین سهام اعطا شده که بدون هیچ گونه قد و شرطی(البته با پرداخت مالیات 10 درصد ارزش اسمی سهام) و بدون موافقت با مدیران شرکت یا مجمع عمومی نسبت به فروش سهام خود به اشخاص ثالث اقدام کنند.

نحوه انتقال سهام با نام

در ثبت شرکت سهامی خاص همان گونه که گفته شد موسسین همه سرمایه شرکت را باید تامین کنند و تشکیل شرکت از جانب شرکا علی الاصول نمی توانند بدون آشنایی پیشین آن ها صورت بگیرد. بنابراین در این گونه از شرکت ها سهامداران می توانند توافق کنند که نقل و انتقالات سهام بدون هیچگونه قید و شرطی به اشخاص دیگر واگذار شود و یا تصویب هیئت مدیره و یا مجامع عمومی را برای انتقال ضروری بدانند. در این صورت می توان تحت شرایطی با قید در اساسنامه شرکت، تقدم خرید سهام فعلی شرکت را به سایر سهامداران شرکت در نظر گرفت.

انتقال سهام به اداره ثبت شرکت ها

انتقال سهام باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود. سهامی که بدین وسیله مورد معامله و یا نقل و انتقال قرار بگیرد باید به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده شود. در اول هیئت مدیره می تواند با ارسال نامه که ممهور به مهر بر روی سربرگ شرکت با شماره و تاریخ باشد، با تصویر گواهی شده سهام مورد انتقال و تصویر گواهی شده صفحه دفتر نقل و انتقالات سهام و با ورقه فهرست اسامی حضار در جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده، جهت مطابقت دارندگان سهام قدیم و جدید به اداره ثبت شرکت ها، آن اداره را از انتقال سهام مطلع و مشخصات انتقال گیرنده یا خریدار را به آن اداره اطلاع دهد.

سپس به دوستور قانون تجارت، دعوت کننده مجمع باید فهرستی از سهامداران حاضر در مجمع عمومی را با ذکر مشخصات آن ها تهیه کند. سپس شرکت باید اسامی سهامداران را با ذکر مشخصات با صورتجلسه مجمع مربوطه به اداره ثبت شرکت ها ارسال کند. در این قسمت کارشناسان اداره ثبت شرکت ها با تطبیق فهرست سهامداران ارائه شده آخرین مجمع سابق با سهامداران حاضر در مجمع فعلی انتقالات به دست آمده در سهام سهامداران را مشخص کرده و اسناد و انتقال سهام را بررسی کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *