مشکلات مالی ثبت شرکت

مشکلات مالی ثبت شرکت
مشکلات مالی ثبت شرکت

مشکلات مالی ثبت شرکت: همانگونه که پیش تر در مقالات گفته شد، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف در اساسنامه یا مقررات قوانین مشخص شده شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی مسئولیت دارند. این مسئولیت به جهت حفظ حیات شرکت ایجاد شده است و هشداری برای مدیرات شرکت است که در وظایف خود کوتاهی می کنند تا شرکت دچار خسارت نشده و به مرز ورشکستگی نرسد. علاوه بر اخطار مذکور ممکن است شرکت بدلیل زیان های وارد شده طبق مقررات ورشکسته اعلام گردد یا آن که با فراهم آمدن یکی از اسباب انحلال شرکت، شرکت سهامی منحل شود. در قانون تجارت، شرکتی را که ورشکستگی آن بدلیل تخلف آن ها صورت گرفته باشد را مسئول شناخته و همچنین اگر شرکت منحل شود و پس از انحلال دارایی شرت برای دیون آن کافی نباشد، در این خصوص دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذینفع را که ورشکستگی شرکت تخلف او بده است، محکوم می کند.

مشکلات مالی ثبت شرکت

وقتی ورشکستگی شرکت سهامی نتیجه وجود عدم پرداخت آن می گردد و باعث انحلال شرکت می شود، نظر بر دیون شرکت و عدم تکافوی دارایی شرکت برای جبران آن دارد، می توان ادعا کرد که غرض مقنن حمایت بستانکارانی را دارد که نتوانستند طلب خود را از آن شرکت دریافت کنند. در این صورت اجازه داده تخلف هر یک از افراد هیئت مدیره که ورشکستگی شرکت بدلیل آن ها بوده است، خسارات وارد شده را خودشان مطالبه کنند. در این ماده از قوانون، سهامداران هر طلبکاری را که توانسته تمام یا قسمتی از طلب خود را وصول کند در بر می گیرد. سهامدارات شرکت نمی توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند. به این دلیل که سهامداران یک شرکت عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ضرر نمی کنند. مگر این که سهامدار همانند یک شخص ثالث با شرکت قرار داد داشته باشد که در این صورت طلب کار واقع شود. ورشکستگی نیز می تواند سوء مدیریت ناشی در علت تخلف اعضای هیئت مدیره در اساسنامه یا مجمع عمومی نیز باشد. مسئولیت مدیران با توجه به نظر قاضی می تواند تضامنی یا انفرادی باشد. یعنی دادگاه می تواند مدیران مسئول را محکوم پرداخت دیون شرکت کند. میزان مسئولیت مدیر محدود به آن قسمت دیون است که مطالبه شده و دارایی شرکت تکافوی پرداخت آن را نمی کند. اگر مدیری به پرداخت خسارت محکوم شده باشد و به پرداخت آن تن ندهد، چنانچه شخصاً تاجر نباشد، سهامداران می توانند ورکشستگی او را در دادگاه درخواست دهند.

ارکان مدیر و اشکالات قانونی

شرکت های سهامی عام نقش تجاری اقتصادی تاثیر گذاری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیر برای بالا بردن میزان فعالیت و موفقیت شرکت و ایجاد اشتغال در آن اهمیت بالایی دارد. در کشور ما، مشکلات قانونی مثل عزل مدیران(که مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آن ها را عذل کند) را لطمه میزند و یا باعث استعفای مدیر و انقضای مدت مدیریت آن ها مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *