مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود
مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود: مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود، مسائل بسیار مهمی است که باید پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود با آن ها دقت کرد. وقتی با مسئولیت محدود ثبکت شرکت صورت میگیرد، این امتیاز برای شرکا که مسئولیت هر یک از آن ها در عملیات شرکت به آورده آن ها محدود می شود، وجود دارد. در کشور ما، یک امتیاز دیگر برای شرکا در شرکت وجود دارد که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شرکت ورشکسته نمی شود. این امر در شرکت های تجاری نیز صدق می کند.

مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

 تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی خاص است. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت علاوه بر شرایط دیگر، تشکیل شود. همچنین اداره یک شرکت با مسئولیت محدود نیز به مراتب آسان تر بوده و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام می شود. این در حالی است که شرکت های سهامی چه عام و چه خاص، حداقل باید یک هیئت مدیره سه نفره را تشکیل دهند. در شرکت با مسئولیت محدود نهاد کنترل کننده ای وجود ندارد، مگراینکه تعداد شرکای آن شرکت از 12 نفر بیشتر باشد که در اینصورت تشکیل یک هیئت نظار جهت اموری مثل انحلال و تصفیه شرکت باید وجود داشته باشد. در مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود مواردی همچون تشکیل مجمع عمومی با سرمایه کمی میسر است و این در حالی است که در شرکتهای سهامی عام یا خاص، نیاز به سرمایه یک و پنج میلیون ریالی است.

امتیازات شرکت با مسئولیت محدود

مجموع امتیازاتی که به شرکا در مسائل اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود داده می شود، باعث موفقیت این شرکت در قرارداد ها و معامله ها می شود. باید به این موضوع اشاره کرد که این امتیازات فقط متوجه شرکت مذکور نبوده و ممکن است برای اشخاص ثالثی که با این شرکت معامله ای انجام دهد خطرهایی داشته باشد که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. از جمله این خطرات می توان به این موضوع اشاره کرد که هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به اعضای آن شرکت(شرکا) مراجعه کنند. زیرا ممکن است افراد سودجو از شرکای آن شرکت کلاهبرداری کنند.

اعتبار شرکت با مسئولیت محدود

از امتیازات شرکت با مسئولیت محدود می توان به اعتباری که در اختیار شرکت قرار می دهند اشاره کرد. در این صورت از مدیر شرکت با مسئولیت محدود می خواند تا پرداخت دِین شرکت را شخصیاً تضمین کرده و ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر در شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیرسهامی می سازد که در آن مدیر، مسئولیت شخصی و تضامنی را خواهد داشت. برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد(بدون آنکه وسیله تقلب شود) قانون گذار چند نکته را مد نظر قرار داده است:

  • کسانی که شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کرده اند، محدود را وسیله ای جهت رسیدن به اهداف خود قرار داده اند. این افراد مجازات کیفری خاص خود را خواهند داشت. به همین جهت در ماده 115 قانون تجارت آمده است که موسسات و مدیرانی که در ثبت شرکت خود یا تقسیم سود آن تقلباتی انجام داده باشند، کلاهبرداری تلقی شده و مجازان به محکوم آن هستند.
  • تشکیل سرمایه لازم در این شرکت ها ضروری بوده و این سرمایه اجازه می دهد تا در صورت نیاز بدی های شرکت پرداخته شود.
  • هرگاه ارزش ضررهای وارد شده به شرکت نیمی از سرمایه های آن شرکت باشد، هر یک از شرکا می توانند تحت شرایط مشخص شده در ماده 114 قانون تحارت، درخواست انحلال شرکت دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *