مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص
مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص مدیرانی در هیئت مدیره مشخص می شوند که هر یک از آن ها مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص را بر عهده خواهند داشت. اداره شرکت های سهامی بر عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره امور آن شرکت را بر عهده گرفته اند ولی مدیران مذکور معمولا منتخب کل سهامداران نیستند(این موضوع خیلی کم پیش می آید) ولی با این وجود، اداره شرکت بر عهده آن ها است و هیچ یک از سهامداران حتی کسانی که رای مثبت به آن ها داده اند، حق دخالت در امور شرکت را ندارند. به موجب قانون تجارت، هیئت مدیره نمایندکاه شرکت سهامی هستند و حد موضوع شرکت و چارچوب قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی نام و حساب شرکت اعمال حقوقی را انجام می دهند.

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

ارتباط بین هیئت مدیره و یک شرکت، قراردادی است که بیشتر به قالب نظریه نمایندگی تحلیل می شود. طبق قانون، ضمن تام بودن اختیارات هیئت مدیره، حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را بخوبی در نظر گرفته است، بدین شکل که محدود کردن اختیارات مدیران اساسنامه یا موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط لحاظ روابط بین مدیر ها و سهامداران معتبر بوده است و در برابر افراد ثالث باطل است. طبق این موضوع، اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجمع عمومی مبادرت انعقاد قرارداد نماید و به سهامداران خسارت وارد شود، شرکت و سهامدارن آن می توانند طبق قوانین موجود بر مسئولیت قراردادی با اثبات تقصیر مدیرات، جبران خسارت وارده را مطالبه کنند. در این موضوع، غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص ثالث نیز دیده می شوند.

اختیارات هیئت مدیره

با توجه به قانون تجارت که در مراحل ثبت شرکت پذیرفته می شود، بیا بیان اصل تام الختیار بودن هیئت مدیره، اشخاص ثالث این راحتی خیال را بخشید که فارغ از محدودیت هایی که خارج از قانون یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند. این اطمیمنان وجود دارد که شرکت سهامی ئسول تعهداتی است که مدیران در قبال اشخاص ثالث بر عهده گرفته اند. همچنین قانون گذار در همین حد بسنده کرده است که اجازه ندهد اشخاص ثالث در عدم رعایت مقررات مربوطه به نحوه انتخاب مدیران شرکت بتوانند روابط مالی و غیرمالی را برقرار کرده و یا معاملات منعقده قبلی که طبق اصول حقوقی صحیحاً انجام گردیده را خللی ایجاد کنند.

بطور مثال، انتخاب هیئت مدیره که قانوناً با مجمع عمومی عادی است، توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام بگیرد یا شخص مدیر عامل شرکت انتخاب شود که حکم ورشکستگی او قبلا توسط دادگاه صادر شده باشد. اشخاص ثالث بدلیل انتخاب مدیر عاملی که صحیحاً انجام نگرفته، قرارداد قبلی منعقد شده را که توسط مدیر مذکور انجام شده و غیر معتبر بدانند. در این صورت قانون به این شکل یاد کرده است که کلیه اعمال و اقدامات مدیر و مدیرعامل آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده و نمی توان عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرح انتخاب آن ها را غیر معتبر دانست.

در صورتی که در این حوزه نیاز به مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری را دارید، با شماره های شرکت تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *