مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود: در صورتی که اشخاصی اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود کرده باشند و پس از مدتی به دلایل مختلفی مثل پایان یافتن مدت زمان فعالیت شرکت(که در اساسنامه شرکت حین انجام مراحل ثبت شرکت صورت می گیرد)، ورشکستگی، فوت یکی از مدیران یا سهامداران و موارد مرتبط دیگر، ممکن است نیاز به انحلال شرکت بوده باشد که در این صورت باید تمام مسائل مالی آن شرکت خاتمه یابد و قرض های احتمالی پرداخت شده و سود شرکت بین سهامداران تقسیم گردد.

مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

در بین شرکت هایی که مطابق به قانون به جهت انجام امور بازرگانی و تجارت یا هر منظور دیگری ثبت شده باشند، در کشور ما شرکت با مسئولیت محدود تقاضاهای بسیار بیشتری نسبت به بقیه مثل ثبت شرکت سهامی خاص دارند.  درصورتی که شرکت با مسئولیت محدود تصمیم به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بگیرد و به انحلال شرکت رای دهد، لازم است تا مراحل و فرایند آن را برای تصفیه انجام دهد. شخصی که پس از اعلام انحلال شرکت به منظور رسیدگی به مطالبات شرکت و وصول آن ها و همچنین پرداخت قروض یا دیون شرکت انتخاب شود را مدیر تصفیه می گویند.

مراحل و قوانین مدیر تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

نام شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود به همراه نشانی محل تصفیه باید بلافاصله به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود که این امر از طریق تنظیم و تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به انجام می رسد.

پس از اعلام انحلال و معرفی مدیرتصفیه لازم است تا در تمامی آگهی ها و اوراق مربوط به شرکت عبارت در حال تصفیه قید گردد و پایان فرآیند تصفیه که اصطلاحآً ختم تصفیه نامیده می شود زمانی قابل ثبت است که در 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت با فواصل زمانی یک ماهه این مسئله به اطلاع عموم رسیده باشد و مدت 6 ماه از اولین آگهی روزنامه گذشته باشد. لذا پس از این مدت و انجام ختم تصفیه افراد مجاز به طرح یا اقامه دعوی علیه شرکت به منظور وصول مطالبات خود نخواهند بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *