مالیات ثبت شرکت

مالیات ثبت شرکت
مالیات ثبت شرکت

مالیات ثبت شرکت: خدماتی که دولت های مختلف به افراد حقوقی یا حقیقی ارائه می دهند قطعاً مستلزم هزینه هایی است که بر عهده دولت خواهد بود. تامین این هزینه ها ممکن است از روش های مختلفی صورت گیرد که یکی از آن ها جبران این هزینه ها با دریافت مالیات است. مالیات آن قسمت از درامد اشخاص حقوقی و یا حقیقی است که به صندوق دولت واریز می شود که دولت بتواند با استفاده از آن خدمات و تجهیزات مورد نظر را جایگزین کند.

مالیات ثبت شرکت

مالیات ثبت شرکت به دو قسمت تقسیم می شود:

 1. مالیات مستقیم
 2. مالیات غیرمستقیم

مالیات مستقیم

این نوع مالیات بطور مستقیم از درامد افراد حقوقی یا حقیقی مطالبه می شود که انواع مختلفی نیز دارد مثل:

 • مالیات بر درامد املاک
 • مالیات بر درامد مشاغل
 • مالیات بردرامد حقوقی
 • مالیات بردرامد اشخاص حقوقی
 • مالیات بردرامد اتفاقی
 • مالیات بردرامد کشاورزی
 • مالیات بردرامد منابع مختلف

مالیات مستقیم بردرامد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی در ایران به هفت نوع تقسیم می شود:

 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت های سهامی
 • شرکتهای تضامنی
 • شرکت های نسبی
 • شرکت های تعاونی
 • شرکت های مختلط سهامی
 • شرکت های مختلط غیرسهامی

به توجه به تعریفی که از نوع مالیات مذکور می شود، نوع شخص حقوقی هیچگونه تاثیری بر مالیات بر درآمد آن نداشته و تنها میزان درآمد شخص حقوقی با توجه به مدارک و مستندات مربوطه ملاک پرداخت مالیات موضوعه این قانون می باشد. با توجه به قوانین مالیاتی کشور هر شخص حقوقی پس از اینکه تاسیس شده باشد باید نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد در خصوص پرداخت مالیات آن اقدام کند. به غیر از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه هایی که تامین بودجه آنها از طرف دولت انجام می شود و همچنین شهرداری ها که از پرداخت این مالیات معاف می باشند.

در آمدهایی که از فعالیت های خدماتی، صنعتی، تجاری و سایر فعالیت های موجود حاصل می شود مشمول مالیات بوده و مطابق محاسبه سازمان مربوطه باید صورت گیرد. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکتها در قانون مالیات های مستقیم کاملاً بحث و بررسی شده و اشاره کامل شده است. از این جهت هر یک از اشخاص حقوقی با جدا سازی زیان های احتمالی باید نسبت به پرداخت مالیات با نرخ 25 درصد نیز اقدام کنند.

محاسبه مالیات ثبت شرکت

در این راستا برای اشخاص حقوقی جهت رسیدگی به حساب ها و زیان شرکت که نهایتاً منجر به محاسبه مالیات مربوطه خواهد شد، مفهومی بنام سال مالی مشخص شده است. سال مالی مدت زمانی است که شخص حقوقی در پایان آن باید به امور مالی خود رسیدگی کند. سال مالی لزوماً با سال شمسی منطبق نیست با این حال بطور پیش فرض سال مالی اشخاص حقوقی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود.

اشخاص حقوقی بعد از رسیدگی به حساب های خود، باید آن ها را طی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به سازمان مربوطه تسلیم نمایند. ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص اینطور بیان کرده است: “اشخاص حقوقی موظف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه بعد از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.”

اظهارنامه مالیاتی

با ارائه اظهارنامه از طرف اشخاص حقوقی، اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی و بررسی آن می باشد که مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه اشخاص حقوقی حداکثر یک سال بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه است. اگر در این مدت ابلاغیه ای از طرف اداره امور مالیاتی به مؤدی اعلام نشود به منزله تایید اظهارنامه و اصطلاحاً قطعی شدن آن است.

عدم ارائه اظهارنامه و ترازنامه و در کل عدم رسیدگی به امور مالیاتی شرکت، باعث دریافت هزینه ها و جرایمی که گاهاً مقادیر سنگینی بوده است از طرف اداره امور مالیاتی میشود، لذا مهم و ضروری است که بلافاصله پس از ثبت شرکت اقدامات لازم در جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام داده تا درگیر مشکلات احتمالی نشوید. همچنین حین ثبت تغییرات شرکت باید به اظهارنامه های مالیاتی نیز دقت داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *