شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock)

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. (ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شرکت سهامی شرکتیست تجاری هرچند موضوع فعالیت آن امور تجاری نباشد. در این نوع از شرکت باید تمام سرمایه هنگام تایس توسط موسسین تامین و حداقل ۳۵٪ آن در بانک به نام شرکت در شرف تاسیس تادیه گردد. سهام حق مالیست در حکم مال منقول است و قابل نقل و انتقال به صورت قهری و قراردادیست و به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام قابل تقسیم بندی است.

 برابر قانون نقل و انتقال سهام با نام دارای تشریفات است و باید در دفتر ثبت سهام شرکت ها به ثبت برسد.در غیر این صورت برابر ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت عمل حقوقی انتقال در برابر ثالث و شرکت قابل استناد نبوده و تنها بین فروشنده و خریدار معتبر است. تعداد اعضای شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر و حداقل سرمایه شرکت در زمان تاسیس باید یکصد هزار تومان باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص:

  • دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت و امضا توسط کلیه سهامداران
  • دو نسخه اساسنامه تکمیل شده شرکت و امضا توسط کلیه سهامداران
  • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد
  • کبی شناسنامه و کارت ملی هردو برابر با اصل شده کلیه سهامداران و بازرسین و اعضای هییت مدیره
  • گواهی عدم سوء بیشینه کیفری کلیه سهامداران بازرسین و اعضای هییت مدیره
  • گواهی بانک مبنی بر برداخت حداقل ۳۵٪سرمایه اولیه شرکت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *