شرکت جوینت ونچر

شرکت جوینت ونچر
شرکت جوینت ونچر

شرکت جوینت ونچر: جهت آشنایی و شرکت جوینت ونچر بهتر است ابتدا با واژه ثبت شرکت کنسرسیوم آشنا شویم. هرگاه دو یا چند شخص حقوقی یا حقیقی بمنظور انجام یک هدف مشترک با یکدیگر مشارکت کنند، درواقع یک شرکت کنسرسیوم تشکیل داده اند. کنسرسیوم یک واژه غیرفارسی و به معنای مشارکت می باشد. این شراکت در راستای به ثمر رساندن یک هدف واحد با اشتراک سرمایه ها و منابع انجام می پذیرد.

شرکت جوینت ونچر

در ثبت شرکت کنسرسیوم مدت زمان فعالیت محدود بوده و باید پایان قرارداد مشخصی داشته باشد. این شرکت ها با عقد قرارداد بین الطرفین انجام می شود و طی این قرارداد مسئولیت، مقدارسرمایه، محدوده اختیارات و وظایف هر یک از آن ها باید ذکر شود و به امضای یکدیگر برسد. اما جوینت ونچر یک قرارداد مشارکی بوده است که به مشارکت انتفاعی، سرمایه گذاری مشترک و مشارکت حقوقی یکدیگر شناخته می شود. جوینت ونچر در واقع یک واحد تجاری با یک هدف مشترک بوده که این هدف می تواند تجاری، مالی، عملیاتی و … باشد. ثبت شرکت جوینت ونچر همان اتحاد نفرات حقوقی و حقیقی بوده که مدت مشخص و محدودی ندارد و در پروژه های بزرگ استفاده می شود.

انواع شرکت جوینت ونچر

  1. یک واحد تجاری مشترک که توسط دو یا چند مشارکت کننده در راستای تحقق یافتن هدفی شکل می گیرد.
  2. مشارکت دو یا چند شخص حقوقی یا حقیقی به منظور استفاده از توان، تجربه، دانش و اندوخته های یکدیگر در راستای تحقق یافتن هدفی شکل می گیرد.

شرکت های جوینت ونچر می توانند به دو صورت قراردادی باشند. در حالت اول نیازی به تشکیل شرکت و بنگاه اقتصادی و سرمایه گذاری نیستند و در حالت دوم بصورت قراردادی یا شرکتی برای انجام موضوع مشارکت خود قرارداد عقد می کنند. درصورتی که از نوع قراردادی باشد، شکل جوینت ونچر قانونی و رسمی است که در این قرارداد ها باید همه موارد مانند نقل و انتقال سهام، میزان سرمایه و مسائل مالی مثل افزایش و کاهش سرمایه باید در آن مشخص گردد.

وظایف شرکت جونت ونچر

جوینت ونچر ها معمولا وظایف حدود را رعایت کرده و تقسیم وظیفه می کنند و نوع همکاری بین خود را مشخص می کنند. پنهان کاری و عدم شفافیت در این شرکت ها تداوم و عمر شرکت را کاهش خواهد داد و بهترین حالت که تضمین کننده سلامت همکاری بین طرفین است در واقع دخالت و سرکشی به همه امور شرکت توسط طرفین و یا نفرات تعیین شده در این شرکت ها با عناوین مختلف مانند بازرس، نماینده، وکیل و … می باشد. بنابر این باید حتی در مدیریت و خط مشی و چشم انداز و رویکرد شرکت همه طرفین سهم داشته باشند و پای همه توافقات را به عنوان اطلاع کامل از شرکت امضاء کنند.

سود و زیان در شرکت های جوینت ونچر به یک میزان و بسته به نوع و قالب شرکت بین سهامدارن و یا شرکا تقسیم خواهد شد. طبق قرارداد منعقده قالب فعالیت شرکت تحلیل پذیر خواهد بود. قرار داد شرکت های جوینت ونچر مطابق با نهاد های حقوقی کشور سرمایه پذیر بوده و  رسمیت دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *