شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

یکی از انواع شرکتهای هفتگانه تجاری در ایران، شرکت تضامنی میباشد، البته این شرکت از نقطه نظر اعتبار هر یک از شرکا بسیار مورد توجه و حایز اهمیت بسیار میباشد. طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت:  شرکت تضامنی به شرکتی اطلاق میشود که در تحت عنوان خاص برای انجام  امور تجاری بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل میگیرد. اگر اموال شرکت برای پرداخت بدهی های  شرکت تضامنی  کفایت ندهد هر یک از شرکاء عضو شرکت تضامنی  مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات و بدهی های  شرکت تضامنی  می باشند و اگر بین شرکاء قرار دادی بجز موارد فوق منعقد گردد از منظر قانونی فاقد ارزش خواهد بود،  در صورت وجود بدهی در شرکت تضامنی،  طلب کاران  می توانند مطالبات  خود را از هر یک از شرکاء تضامنی مطالبه نموده و البته مطالبه طلب از احدی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست طلب از دیگر شرکاء نمیشود؛

البته شریکی که در چنین موقعی مطالبات را به بستانکاران پرداخت نماید ، می تواند به هر یک از شرکاء  مراجعه کرده و  سهم زیان آنها را متناسب با سرمایه ای که در شرکت داشتند وصول نماید با توجه این موارد فوق الذکر  این نوع از شرکت(تضامنی)  از منظر مشتریان درای اعتبار زیادتری نسبت به سایر شرکتها می باشد به همین دلیل است که در ابتدای تاسیس شرکت تضامنی  انتخاب شرکاء نیاز به اعتماد و دقت  و آشنایی فراوان دارد.

 

مراحل تشکیل و ثبت شرکت تضامنی: 

شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .۱ 

تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.۲ 

۳٫معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:۱-نام شرکت ۲-موضوع شرکت ۳-مدت فعالیت ۴-شرایط تقسیم سود

از نکان مهم دیگر شرکت تضامنی ، نام آن می باشد بدین صورت که لازم است نام شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکاء و همچنین نام دیگر شرکاء با عناوینی چون  شرکاء ویا برادران و…. نوشته شود مانند نمونه هایی : شرکت تضامنی رضایی وبرادران ویا شرکت تضامنی صمدی و شرکاء البته اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید، به نفع شرکت  تضامنی می باشد و بیانگر اعتبار و معرف ضمانت شرکاء میباشد.

در شرکت تضامنی نیز میزان شهم الشرکه ملاک معیار تقسیم منافع میباشد. مواد ۱۱۶تا ۱۴۰ قانون تجارت بر شرکتهای تضامنی اشاره دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *