رتبه بندی انبوه سازان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به استناد مواد 1،2،4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 2،6،7  هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی،حمایت ونظارت بر بازار تولید وعرصه مسکن وردیف های 4و5 بند ج ماده 30 قانون 5 ساله برنامه چهارم،دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان ابلاغ می گردد.تعریف سازنده انبوه مسکن وساختمان ، به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها،توانمندی تامین وجذب سرمایه،مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان دریافت کرده باشند.

دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به شرح زیر می باشد :
ماده 1- سازنده انبوه مسکن وساختمان به شخص حقیقی و حقوقی گفته می شود که بتواند مسئولیت آفرینش طرح ها و اداره آنها ، تامین وجذب سرمایه لازم،مدیریت ساخت وعرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از تکنولوژی جدید درصنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان برعهده داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده باشند.
ماده2 -شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه شخصیتهای حقوقی انبوه ساز مسکن وساختمان
2-1-شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی با توجه به فاکتورهای زیر تعیین می گردد:
2-1-1- تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت انبوه ساز.
2-1-2- سوابق کاری شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره.
2-1-3- توان مالی،و توانایی مدیریت مطلوب تامین و جذب سرمایه.
2-1-4- موفقیت کارهای مدیریت شده وعملکرد بهینه در سوابق کاری.
2-1-5- ثبت شرکت انبوه سازی مسکن در اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور وداشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات مصرح در ماده 1 دستوالعمل حاضر در آن ذکرشده باشد.
امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ضریب دو محاسبه می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی:

 • مدارک تحصیلی اعصاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا
 • روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه
 • ارائه مستندات مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران
 • ارائه مستندات مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی
 • ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها
 • ارائه مستندات مبنی بر تعیین تکلیف تسهیلات بانکی
 • ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و….)
 • ارائه مستندات مبنی به اجرای بموقع پروژه‌های اجرا شده.
 • ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (شخص حقوقی(برای اخذ پروانه مضاعف)
  توضیح : کپی کلیه مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *