ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی
ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی: شرکت های سهامی، به شرکت هایی گفته می شود که سرمایه آن ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ آن ها محدود می شود. در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به طور مساوی نقسیم می شود و مبلغ اسمی سهام در صورت تجزیه به قطهات سهام باید مساوی تمام شده باشد. منظور از تجزیه سهام این است که هر سهم ممکن است به چند قطعه یا پاره سهم تجزیه شود. هر پاره سهم دارای ارزش مشخصی بوده ولی فاقد حق و حقوق یک سهم است و باید مجموع آنها یک سهم را تشکیل دهند.

ثبت شرکت سهامی

همانطور که گفته شد، شرکت های سهامی، شرکت هایی هستند که سهام آنها بین صاحبانش تقسیم می شود. مراحل ثبت شرکت سهامی اعم از خاص و عام تقریباً به یک شکل است. اما باید نوع آن ها پیش از ثبت شرکت سهامی بین صاحبان آن مشخص گردد. در میان ثبت شرکت سهامی، دو نوع شرکت سهامی عام و خاص وجود دارد.

ثبت شرکت سهامی عام:

شرکت سهامی عام معمولاً برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی، صنعتی و کشاورزی ضروری است. در این نوع از شرکت ها سرمایه های اندکی در قالب سهام به صورت عمومی به مردم واگذار می شود که موسسین آن شرکت سرمایه حاصل شده را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار داده و در منافعی همچون سود سرمایه گذاری و رونق آبادی را بوجود می آورند.

ثبت شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی بازرگانی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط موسسین آن تامین شده و سرمایه آن ها به سهام تقسیم میشود سپس به ثبت میرسد. در شرکت های سهامی خاص تشریفات پذیره نویسی و ورقه تعهد نیز در آن وجود ندارد. همچنین تشکیل مجمع عمومی موسس در این نوع شرکت ها نیاز نیست.

وجه تمایز شركت سهامی عام و خاص:

  • شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عام را دارد ولی شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه باید به پذیره نویسی عمومی اقدام کند.
  • صدور اوراق قرضه برا یشکرت سهامی عام امکان پذیر است ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
  • در شرکت سهامی خاص نقل انقالات منوط به توافق مدیران یا مجمع عمومی است اما در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت سهامدارن نیست.
  • حداقل سرمایه گذاری برای ثبت شرکت سهامی خاص 1000000 ریال بوده، در حالیکه برای ثبت شرکت سهامی عام 5000000 است.
  • سهام داران شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر و سهام داران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر باید باشد.

وظایف مدیران شرکت سهامی

در شرکت های سهامی عام یا خاص، مدیران شرکت ها وظایفی مشخص در قبال مدیریت شرکت سهامی دارند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

عملیات تصفیه شرکت منحله

در صورتی که شرکت سهامی منحل شود، مدیر آن شرکت باید مطالبات شرکت از بدهکاران یا سهامداران را وصول کند. همچنین مدیر یک شرکت سهامی در صورت منحل شدن آن شرکت باید دارایی شرکت را از طریق فروش اموال آن نقد کند و دیون شرکت را با رعایت حقوق صاحبان مطالبات ممتازه پرداخت کرده و باقیمانده دارایی شرکت را بین سهامداران تقسیم کند.

دعوت مجامع عمومی

مقام دعوت کننده مجامع عمومی در دوران تصفیه

پس از ثبت شرکت سهامی، در صورت دعوت مجامع عمومی به عهده میران تصفیه آن شرکت است. در صورت خودداری مدیر تصفیه از انجام این وظیفه، ناظر باید دعوت مجمع عموی را انجام داده و یا این که به مراجع قانونی سپرده شود.

حق کسب اطلاع سهام داران

پس از ثبت شرکت سهامی، سعانداران شرکت حق کسب اطلاع پیش از انحلال شرکت از حساب ها را ندارند. مدیر تصفیه باید تا زمانی که امر تصفیه تمام نشده باشد، هر سال مجمع عمومی عادی سهام داران را با رعایط شرایط تشریفاتی که در اساسنامه طبق قانون پیش بینی شده باشد را تقدیم کند.

الزامات رعایت تشریفات قانونی

در زمان تصفیه، قوانین مربوط به دعوت و تشکیل مجمع عمومی و شرایط حدنصاب مانند زمان پیش از انحلال شرکت باید هر ساله رعایت شود و دعوتنامه ها و اطلاعیه های مدیران تصفیه برای سهام داران باید در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

اعلام پایان تصفیه به مرجع ثبت شرکت

مدیر تصفیه باید در یک پاه پس از پایان تصفیه شرکت سهامی، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها به جهت حذف نام شرکت از دفتر مرجع و دفتر تجارتی اعلام کند و این جریان نیز در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار درج گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *