ثبت تغییرات سرمایه شرکت

ثبت تغییرات سرمایه شرکت
ثبت تغییرات سرمایه شرکت

شرکت هایی اعم از شرکت های سهامی خاص یا عام، پیش از ثبت شرکت و در حین انجام مراحل ثبت شرکت، اساسنامه خود را بگونه ای تنظیم می کنند که سرمایه های شرکت اعم از سهامداران در آن مشخص شده باشد. گاهاً شرایط فعالیت شرکت ها بگونه ای ایجاد می شود که نیاز به ثبت تغییرات سرمایه شرکت خود را خواهند داشت. در ادامه ثبت تغییرات سرمایه شرکت مربوط به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرح داده خواهد شد.

ثبت تغییرات سرمایه شرکت

در اساسنامه شرکت باید تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده و همچنین مجمع عمومی فوق العاده مشخص شود. در اساسنامه باید قید شود که در چه زمانی از سال مجمع عمومی عادی سالیانه، عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی تشکیل و با چه دستوری منعقد شود. همچنین در اساسنامه شرکت مواردی که مجمع عمومی فوق العاده باید دعوت به تشکیل جلسه شود قید شود. مجمع عمومی عالی تشکیل صاحبان سهام یک شرکت می باشد. در شرکت های سهامی، مجمع عمومی عادی سالیانه بطور الزامی 1 تا 6 ماه بعد از پایان سال مالی برای تصویب ترازنامه مالیاتی شرکت در سال پیش، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی جاری، انتخاب هیئت مدیره(در صورت منقضی شدن)، تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را باید منتشر کند تشکیل می شود.

باتوجه به این که مجمع عمومی عادی درباره تمام موضوعات(به غیر از موضوعاتی که در صلاح دید مجمع عمومی فوق العاده قرارداد)، دارای صلاحیت می باشد. اگر مجمع عمومی در غیر از مواردی که در اساسنامه شرکت برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص شده تشکیل شود، آن مجمع به اصطلاح مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نامیده می شود.

قوانین تشکیل مجمع عمومی مربوط به ثبت تغییرات سرمایه شرکت

مجمع عمومی توسط هیئت مدیره متشكل از یک رئيس و دو ناظر(که باید از صاحبان سهام باشند) و یک منشی که هم میتواند از صاحبان سهام و یا از خارج انتخاب شود، تشکیل میشود. در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، حضور حداقل نصف به علاوه یک سهام جهت تشکیل و رسمیت یافتن مجمع ضروری است.

نحوه اخذ رای تصمیمات مجمع مربوط به ثبت تغییرات سرمایه شرکت

نحوه مذاکرات می تواند تابع آیین نامه مصوب مجمع عمومی به عمل آید. در صورت فقدان چنین آئين نامه ای يا دستورالعملی، هیئت رئيسه مجمع می تواند مجمع را اداره و ترتیب مذاکرات افراد را انجام دهد. اخذ رأى در شرکت های سهامی معمولاً به صورت مخفی به انجام می شود و دارنده هر سهم می تواند دارای یک رأى باشد مگر اینکه برای بعضی از دارندگان سهام مزایائى قائل شده باشد و همچنین اگر در اساسنامه شرکت تعیین شده باشد، ممکن است در یک شرکت، سهام بعضی اشخاص با ضریب 2 یا 4 یا 6 محاسبه گردد. مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده تصمیمات با آراء دو سوم سهامداران حاضر مجمع اتخاذ و جنبه قانونی می یابد.

وظایف و اختیارات مدیران در ثبت تغییرات سرمایه شرکت

وظایف و اختیارات مدیران شرکت های سهامی دارای دو وجه است، یکی از نقطه نظر روابط فی مابین اعضا و مدیران و سهامداران شرکت و دیگری از نظر وظایف و اختیاراتی که مدیران برای اداره شرکت دارند. در مورد وجه اول، اعضاء هیئت مدیره وکیل و امین صاحبان سهام هستند و باید اعمال و اقدامات خود رعایت مصلحت موکلین یعنی سهامداران هستند. مورد وجه دوم باتوجه به قانون تجارت، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، البته چنانچه هیئت مدیره از حدود اختیارات خود، مصرحه اساسنامه تخطی کند، اعمال و اقدامات آنها مقابل اشخاص نافذ بوده و شرکت موظف به اجرای تعهدات به عمل آمده می باشد.

تعیین سهام تضمینی مدیران

مدیران شرکت جهت تضمین اعمال و اقدامات خود در مقابل سهامداران باید تعدادی از سهام خود را در صندوق شرکت قرار دهند. تعداد سهام تضمینی مدیران شرکت را که از این طریق باید صندوق شرکت تودیع گردد، اساسنامه معین خواهد نمود ولی به هر حال طبق قانون تجارت نباید این گونه سهام از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد، و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود شرکت را یافت نداشته است سهام مذکور صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

در صورتی که نیاز به تغییرات سرمایه شرکت از طریق ثبت تغییرات شرکت دارید، با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *