تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه
تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه: اعضای هیئت رئیسه اشخاصی هستند که در اخذ رای و نظم جلسه هایی اعم از مجمع عمومی نظارت دارند و حین اتمام جلسه، وظیفه آن ها نیز خاتمه می باشد. این در حالی است که اعضای هیت مدیره رکن اداره شرک ترا به مدت 2 سال بر عهده دارند.

تفاوت هیئت مدیره و هیئت رئیسه

هر شرکت سهامی خاص علاوه بر مجمع عمومی موسس که پیش از ثبت شرکت تشکیل می شود، دارای مجمع عمومی دیگری از جمله مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز می باشد.

مجمع عمومی موسس

همانگونه که از نامش پیداست، پیش از ثبت شرکت تشکیل شده و نسبت به تصویب اساسنامه انتخاب هیئت مدیره به انتخاب بازرسان و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه ها مشخص می شود که صورت جلسات مصوب مجمع عمومی موسس و اصولا همه مجامع ذکر شده توسط هیئت رئیسه باید امضا و تایید شود و از وقتی که هیئت رئیسه انتخاب و هیئت مدیره و بازرسان قبولی خود را اطلاع می دهند، تشکیل شرکت صورت می گیرد.

وظایف مجمع عمومی عادی

  • انتخاب هیئت مدیره
  • انتخاب بازرسان
  • انتخاب روزنامه
  • تصویب ترازنامه

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

ماهیت حقوقی این نوع از مجامع عمومی همانند مجمع عمومی عادی بوده که هر زمانی مدت تصدی هیئت مدیره منقضی شود یا پیش از انقضای آن یکی از اعضای هیئت مدیره استعفا دهد یا دچار فوت یا سلب شرایط شود و یا یکی از بازرسین پیش از انمام مدت یک سال به همین سرنوشت دچار شود، نوع مجمع عادی بطور فوق العاده خواهد بود و مشخص است که اگر بیش از مدت 2 سال در مورد اعضای هیئت مدیره و پیش از مدت یک سال از مدت تصدی بازرسین بگذرد، نوع دعوت مجمع عمومی به همین شکل خواهد بود.

تصویب ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی

شرکت های سهامی خاص توسط هیئت مدیره ای که از میان سهامداران تشکیل می شود(که می تواند قابل عزل نیز باشد) و حداقل سهام اعضای هیئت مدیره از سهام وثیقه طبق قانون تجارت نباید کمتر باشد. مجمع عمومی موسس نسبت به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اقدامات لازم معمول که هرگونه آگهی و دعوت نامه راجع به شرکت موردنظر در آن منتشر شد را برعهده خواهد داشت. همچنین وظیفه انتخاب روزنامه پس از ثبت شرکت همه ساله برعهده مجمع عمومی عادی می باشد. همچنین فاصله انتشار آگهی تا تشکیل جلسه کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز نباید باشد.

آگهی دعوت

در مرحله نخست و در مواقع منتقضی شدن هیدت مدیره می تواند نسبت به انتشار آگهی  دعوت اقدام کند. بازرسان همچنین می توانند طبق قانون نسبت به انتشار آگهی مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشر کنند. پس از تشکیل و ثبت شرکت، هیئت مدیره باید نسبت به تهیه دفاتر قانونی(دفتر روزنامه کل) و پلمپ آن در اداره ثبت شرکت ها نیز اقدام کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *