تغییر نوع شرکت

در هنگام ثبت شرکت اعضای مجمع عمومی مؤسسین شرکت با بررسی انواع شرکت ، خصوصیات هر نوع و نیاز و هدف خود از ثبت شرکت مناسبترین نوع شرکت را انتخاب می کنند.در این حالت ممکن است پس از گذر زمان به این نتیجه برسند که انتخاب درستی انجام نداده اند و یا قصد ارتقا شرایط شرکت خود را داشته باشند. به این منظور برای جلوگیری از انحلال شرکت و ثبت شرکت جدید می توان از تبدیل نوع شرکتها استفاده کرد البته در قانون ماده مشخص برای این امر پیش بینی نشده اما با توجه به احکام خاص موجود در این زمینه در صورت پذیرش اداره ثبت شرکتها می توان تبدیل نوع شرکت را انجام داد.

تغییر نوع شرکت با موجود بودن کلیه مدارک ثبتی شرکت در قالب تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است که صورتجلسات مجمع عادی به طورفوق العاده و هیئت مدیره نیز جهت چیدمان اعضای جدید و انتصاب سمت به آنها ضروری می باشد.

برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص با توجه به اینکه یک تشابه و چندین تفاوت در این دو شرکت است بعد از توضیح این موارد مراتب تغییر را اعلام میکنیم:

وجه اشتراک این دو نوع شرکت حداقل میزان سرمایه است لذا در تغییرات میتوانید تغییر سرمایه هم داشته باشید.

اختلافات:

 • در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر شریک لازم است در سهامی خاص حداقل 3 نفر.
 • درشرکت با مسئولیت محدود بازرس اصلی و علی البدل الزامی نیست ولی در سهامی خاص هست.
 • درشرکت با مسئولیت محدود مدیران نامحدود انتخاب میشوند ولی در سهامی خاص حداکثر 2سال است.
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در مسئولیت محدود اختیاری است ولی در سهامی خاص اجباری.
 • سرمایه در مسئولیت محدود به سهام تقسیم نمی شود ولی در سهامی منقسم به سهم است.
 • درمسئولیت محدود مدیران از میان سهامداران یا بیرون انتخاب میشوند ولی درسهامی خاص باید حتما” جزء سهامداران باشد ولو یک سهم و سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند.
 • در مسئولیت محدود آورده غیر نقدی توسط سهامداران تقویم و تائید میشود ولی در سهامی توسط کارشناس رسمی دادگستری.

مدارک مورد نیاز

 • دو برگ اظهار نامه
 • دو جلد اساسنامه
 • گواهی بانک دایر به پرداخت 35%سرمایه تعهدی
 • فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *