تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت
تغییر اساسنامه شرکت

تغییر اساسنامه شرکت : اساسنامه چارچوبی است که قوانین یک مجموعه در ثبت شرکت قرار میگیرد. این اساسنامه شامل قوانین تصویب شده برای آن مجموعه است که همه افراد موظف اند تمام مفاد آن را رعایت کنند. در مراحل ثبت شرکت این اساسنامه باید تهیه و تنظیم و در نهایت ثبت شود. حال ممکن است که پیش آید مدیران و موسسان آن شرکت نیاز به ثبت تغییرات شرکت داشته باشند و اساسنامه شرکت خود را تغییر دهند. این امکان وجود دارد که پس از ثبت شرکت، بتوان تغییر اساسنامه شرکت را انجام داد.

تغییر اساسنامه شرکت

نکته ای که در  تغییر اساسنامه شرکت وجود دارد این است که آیا این امکان وجود دارد و چگونه می توان آن را انجام داد. شرکت های مختلف پس از ثبت ممکن است به هر دلیلی نیاز به تغییرات داشته باشند. بطور مثال تغییراتی که در اقتصاد کشور ایجاد می شود یا قوانین جدیدی که در موارد مرتبط وضع می شوند، هر یک عواملی هستند که موسسین یک شرکت تصمیم بر تغییر اساسنامه می گیرند.

 در قانون تجارت آمده است که هرگونه تغییر در هر یک از مفاد اساسنامه از جمله اختیاراتی است که به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده است. از جمله تغییراتی که در اساسنامه می توان انجام داد و به این منظور باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

موارد تغییر اساسنامه شرکت

  • تغییر و یا الحاق به موضوع شرکت
  • ورود یا خروج افراد
  • افزایش یا کاهش سرمایه
  • تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت
  • تاسیس شعبه برای شرکت
  • افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره
  • نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص
  • تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید

تغییرات مورد نظر باید در صورتجلسه متناسب خود تنظیم شده و بعد از امضای موسسین به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود تا با صدور آگهی، در سوابق شرکت ثبت شود. در صورتی که موسسین تصمیم به تغییر کل اساسنامه و تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید داشته باشند باید اساسنامه جدید را که به تایید مجمع رسیده باشد در دو نسخه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داد تا به عنوان اساسنامه جدید تایید شده و جایگزین اساسنامه قبلی شود.

شرایط تغییر اساسنامه شرکت

هرگونه تغییرات در اساسنامه اشخاص حقوقی از جمله مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ مجمع عمومی فوق العاده می تواند با حضور تمام افراد و یا با حضور اکثریت آن ها تشکیل شود و نسبت به تغییرات مورد نظر در اساسنامه تصمیم گیری لازم صورت گیرد. لازم به ذکر است چنانچه جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت افراد تشکیل شود باید نسبت به رعایت تشریفات قانونی مربوطه اقدام شود. این تشریفات شامل چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و دعوت از کلیه افراد برای شرکت در جلسه مورد نظر می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *