تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی: ثبت شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و کاملترین شرکت اشخاص است و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. این در صورتی است که ثبت شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

تغییراتی که ممکن است ذهن بسیاری از صاحبان اشخاص حقوقی را مشغول کند، امکان تبدیل نوع شخصیت حقیقی به حقوقی می باشد. انجام این فرایند در همه موارد پس از ثبت شرکت قابل انجام نیست ولی طبق قوانین، تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی امکان پذیر است. همانطور که می دانید، شرکت های تضامنی تحت شرایط خاصی بین چند نفر تشکیل شده که هر کدام از آن افراد را شریک ضامن می نامند. به این معنی که اگر شرکت دچار دیون یا قروض یا همچنین تعهداتی شود، هریک از این شرکا در قبال تمام موارد مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و این عمده ترین تفاوت این دو شرکت می باشد.

صورتجلسات تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

ثبت صورتجلسات تبدیل شرکت های تضامنی به شرکت های سهامی مستلزم حضور و رضایت تمام شرکت نسبت به این امر می باشد. لذا پیش از این که تبدیل شرکت تضامنی به سهامی انجام شود صاحبان این نوع شرکتها بایستی به چندین مورد دقت ویژه داشته باشند:

زمانیکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی تبدیل گردد از آن به بعد مشمول قوانین و مقررات شرکت های سهامی خواهد بود. البته نکته اینجاست که چنانچه شرکت دیونی داشته باشد که از لحاظ زمانی مربوط به آن دوره ای باشد که شرکت حالت تضامنی داشته است بنابراین هرچند شرکت به سهامی تبدیل شده است ولی مسئولیت صاحبان شرکت در مقابل آن فرد همان است که در شرکت تضامنی تعریف شده است.

همچنین اگر سرمایه شرکت در زمانی که به سهامی تبدیل شده است به جهت اداری دیون و بدهی ها کافی نباشد و اگر طلبکاران بتوانند ثابت کنند  که طلبشان مربوط به زمانی است که شرکت تضامنی بوده است، لذا مسئولیت شرکا در قبال آن شخص بصورت تضامنی می باشد.

تبدیل شرکت تضامنی به سهامی به تنظیم و ارائه اسناد و مدارک مربوط به شرکت های سهامی مثل اساسنامه و اظهارنامه و صورتجلسه به همراه صورتجلسه مجمع که تصمیم بر تبدیل نوع شرکت گرفته است با رضایت تمامی شرکت انجام خواهد شد.

نکته دیگر اینکه با تبدیل نوع شرکت از تضامنی به سهامی نام شرکت شامل تغییرات خواهد شد چرا که در شرکت های تضامنی عبارت شرکت تضامنی به همراه عبارت ” و شرکا” یا ” و برادران” آمده است که در شرکت های سهامی لزومی به این کار نبوده و چنانچه نام یکی از شرکا در نام شرکت بیان گردد، آن شخص حکم شریک ضامن در شرکتهای تضامنی را خواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *