تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس
تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس

همانطور که پیش تر گفته شده بود، سهام سهم هر یک از اعضای شرکای شرکت های سهامی می باشد. همچنین در مورد انواع سهام نیز صحبت شده بود. پیش از ثبت شرکت در مراحل ثبت شرکت اساسنامه آن شرکت مشخص می شود. در اساسنامه مسائلی همچون قوانین سهام شرکت نیز معین می گردد. در صورتی که سهامداران نیاز داشته باشند که سهام خود را به نوع دیگری تغییر دهند، می توانند با توجه به قوانین موجود، این عملیات را انجام دهند.

تبدیل سهام

تبدیل سهام بی نام به بانام

در دو مورد تبدیل سهام، به مرحله اجرا گذاشته می شوند. در اول طبق تصمیم مجمع عموملی فوق العاده و در دوم به دلیل مقررات اساسنامه که طبق قانون تجارت باید مراتب توسط روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت منتشر می شود، سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر شود و همچنین به صاحبان سهام باید 6 ماه فرصت داد تا به شرکت مراجعه کرده و سهام بی نام خود را به سهام با نام تبدیل کند.

ابطال و فروش سهام

ابطال سهام بی نام سهامدارانی که در فرصت معینه سهام خود را جهت تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ارائه ننمايند و قصد فروش این گونه سهام را دارند. در صورتی که سهام داران سهام بی نام یک شرکت به اطلاعیه های شرکت که از طریق انتشار در روزنامه ها آگهی های شرکت را منتشر می کنند توجه نکنند، به ناچار شرکت طبق قانون تجارت، سهام بی نام آن ها را باطل کرده و برابر سهام بی نام قرار می دهد. سهام با مان صادر می شود و به این دلیل که طبق اساسنامه، در هر صورت شرکت باید سرمایه خود سهام را به داد این گونه سهام، مالک آن را مشخص کند، باید طبق قانون این گونه سهام را در بور اوراق بهادار(اگر سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد) قرار دهد، در غیر اینصورت در معرض حراج و فروش قرار می گیرد. همچنین در صورتی که پس از ثبت شرکت و تبدیل سهام، ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده بگذرد، دارنده سهم به شرکت مراجعه کرده و مبلع سپرده و بهره را به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم را می تواند پرداخت کند و پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه در جمن مال بدون صاحب بوده و باید از طرف بانک یا اطلاع دادستان به خزانه منتقل شود.

انتشار آگهی حراج سهام بی نام

در رابطه با تبدیل سهام بی نام به سهام بانام، آگهی حراج حداکثر تا 1 ماه بعد از انقضای مهلت شش ماه که سهامداران بی نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام با نام را دارد، انجام می شود. فاصله بین آگهی ها و تاریخ حراج باید حداقل 10 روز و حداکثر 1 ماه باشد. در صورت عدم فروش سهام، شرکت می تواند حراج را تا دو بار دیگر تمدید کند. در رابطه با این که اگر دارنده سهام بی نام پیش از انتشار آگهی حراج متوجه شود و به شرکت مراجعه کند، قانون تجارت دو موضوع را مورد مداقله قرار می دهد.

اول: وقتی که مهلت 6 ماهه منقضی شد و شرکت همچنان به تعداد سهام بی نام تحویل داده نشد، سهام با نام صادر نکرده است و آگهی حراج را منتشر نکرده است. در این صورت به نظر می رسد اگر دارنده سهم بی نام در این زمان به شرکت مراجعه کند، شرکت می تواند نسبت به صدور سهام بانام به ارائه دهنده سهام بی نام اقدام کند. در این خصوص منع قانونی خاصی در قانون تجارت وجود نداشته و حق مکتسبه ای برای شخصی ایجاد نمی شود. مضاف بر اینکه شرکت با صدور سهام بانام برای دارنده سهام بی نام در این زمان، تحصیل حاصل از اقدامات در شرف انجام خود نموده است.

دوم: وقتی که مهلت 6 ماهه منقضی شده و شرکت نسبت به صدور سهام بانام برابر تعداد سهام بی نام ارائه نکرد، اقدام و آگهی حراج را منتشر کند. باتوجه به این که شرکت با اعلام ابطال سهام بی نام نسبت به صدور سهام بانام و آگهی حراج آن اقدام کند. حقوق دارندگان این گونه سهام بی نام برای دریافت سهام بانام ساقط، اینگونه سهامداران در تبدیل سهام خود موظف هستند مانند عموم مردم برای دریافت سهام شرکت از طریق حراج یا بورس بهادار اقدام کنند.

در صورتی که در تبدیل سهام خود در شرکت سهامی خاص یا عام نیاز به مشاوره رایگان دارید، با ما تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *