تاثیر انحلال در سوابق شرکت

تاثیر انحلال در سوابق شرکت
تاثیر انحلال در سوابق شرکت

تاثیر انحلال در سوابق شرکت: در صورتی که شرکتی پس از فعالیت دچار مواردی مثل ورشکستگی، فوت یکی از سهامداران یا مشکلات این چنینی شود، اصطلاحاً آن شرکت به تصمیم مدیران و سهامداران می تواند منحل شود. در صورت انحلال شرکت که قبلا در مورد آن صحبت شده است، می تواند تاثیر بسیاری در سوابق یک شرکت با سابقه را داشته باشد که در ادامه آن ها را شرح خواهیم داد.

تاثیر انحلال در سوابق شرکت

شخص حقوقی در شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز باقی می ماند، ولی فقط می تواند کارهایی را که برای تصفیه شرکت لازم است را انجام دهد. پس از این که عملیات تصفیه پایان گیرد و مدت تصفیه نیز تمام شود، شخص حقوقی شرکت زائل شده و از بین می رود و از طرفی هم اگر با فوت شخص حقیقی، وکالتنامه های تنظیمی وی فسخ می شوند.

اعتبار وکالتنامه های سوابق در انحلال و تصفیه شرکت

در این مورد که تاثیر انحلال در سوابق شرکت چگونه خواهد بود، دو نظریه وجود دارد که برخی بر این معتقدند که پس از پایان تصفیه شرکت، وکالت نیز فسخ شده و در مقابل، بعضی در این معتقدند که چنین وکالتنامه هایی اعتبار خود را خواهند داشت. در ادامه هر دو را با ذکر دلایلی مورد بررسی قرار می دهیم.

دلایل بی اعتباری وکالتنامه های شرکت تصفیه شده

فوت شخص حقیقی

طبق قانون مدنی، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتع می گردد. در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل دو دلیل استناد است: اول اینکه وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهادینه شده است. شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد بر هم می خورد. دوم اینکه مبنای اختیار وکیل در تصرف خود موکل بوده و در نتیجه فوت موکل قطع می شود با فوت وکیل، موضوع خود را از دست می دهد. علاوه بر آن، در نتیجه فوت موکل، تمام اموال او را به ورثه اش منتقل می کند و وکلات بدون موضوع باقی می ماند! از طرق دیگر طبق قانون تجارت در ثبت شرکت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه تکالیف و حقوقی شود که قانون برای افراد قائل بوده است، مگراینکه حقوق و وظایفی که فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مثل حقوق و وظایف ابوت. بنابراین شخص حقوقی که با تاسیس شخصیت میابد و چون شخصیت یافت مانند اشخاص حقیقی که طرف عقد دارای حق و تکلیف می شود، روزی از بین می رود.

توانایی انجام مورد وکالت توسط موکل

طبق قانون با بیان شرایطی برای موکل و وکیل مقرر شده است که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جای آورد. وکیل نیز باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد(به این معنی که هر کس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت اهلیت دارد ولی ممکن است کسی اهلیت داشته باشد امام توانایی حقوقی انحام مورد وکالت را نداشته باشد!

دلایل اعتبار وکالتنامه های شرکت تصفیه شده

اعتبار عقود وکالتی است که شرکت تجاری پیش از انحلال شرکت اعطا می کند و ختم تصفیه آن نیز اعلام می شود. بعلاوه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل باشد.

منصوص بودن طرف انقضای وکالت

قانون گذار طرف ارتفاع وکالت را عزل موکل و استعفای وکیل و موت یا جنون وکیل از بین رفتن متعلق وکالت، انجام عمل مورد وکالت توسط موکل، انجام عمل منافی با وکالت وکیل، به صورت مشخصی بیان داشته است و انحلال شرکت را مصداق هیچ از این موارد به انقضای وکالت نمی داند.

اختصاص واقعه موت به اشخاص حقیقی

وقایع حیاتی بطور کلی به چهار قسمت تولد، ازدواج، طلاق و وفات تقسیم می شوند. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر فیاس معل الفارق است. به عبارت دیگر، همانطور که تولد، ازدواج و طلاق مختص ذی روح است و به کارگیری آن به ویژه ازدواج و طلاق در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان بوده و صحیح به نظر نمیرسد.

اصل اعتبار اسناد رسمی

در آثار ثبت اسناد چنین مقرر شده است که سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. طبق این ماده قانونی اعتبار اسناد رسمی اصل و بی اعتبار آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت به صورت رسمی تنظیم گردد تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است.

در صورت نیاز به مشاوره رایگان در زمینه ثبت تغییرات شرکت ، همین حالا با ما تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *